De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sprongkracht van kinderen met onder- en normaalgewicht

Rechten:

De sprongkracht van kinderen met onder- en normaalgewicht

Rechten:

Samenvatting

Ondergewicht bij kinderen kan een reden zijn dat ze minder goed mee komen in de lessen lichamelijke opvoeding. Als een kind te maken heeft met een negatieve energiebalans, heeft een kind minder energie en kan dit er voor zorgen dat het kind achterblijft in de motorische ontwikkeling. Scholen kunnen er in voorzien dat kinderen een minimale voedingsinname krijgen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen ondergewicht en motorische vaardigheid. Een belangrijke motorische vaardigheid is dynamische kracht. Het doel van dit onderzoek is: kijken of er een verschil is in sprongkracht tussen leerlingen met ondergewicht ten opzichte van leerlingen met normaalgewicht, met betrekking tot de sprongkracht. Er werd gekeken of docenten in het lichamelijk onderwijs rekening moeten houden met de motorische verschillen tussen leerlingen met ondergewicht en normaalgewicht. Bij het onderzoek zijn de testresultaten van 982 leerlingen gebruikt, afkomstig van 30 verschillende basisscholen uit Amsterdam en omstreken. Er werd gebruik gemaakt van de 4’SS test van Van Gelder, hierbij is uit gegaan van de beste score bij het onderdeel springen-kracht. Door middel van lengte en gewicht is bij leerlingen een Body Mass Index score bepaald. Die score kan naast de nationale afkapwaarden gelegd worden die aangeeft of een kind onder- of normaalgewicht heeft. Nadat de gegevens gecontroleerd waren op normaliteit kon er door middel van SPSS verder getest worden met behulp van de Independent Samples T-test. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er geen significant verschil in sprongkracht (p=0,200) is tussen leerlingen met ondergewicht en normaalgewicht. Gekeken naar de eerder gedane onderzoeken, zullen er nog vervolgonderzoeken nodig zijn voor er een aanbeveling gemaakt kan worden voor de beroepspraktijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk