De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adaptaball : een differentiëel leermiddel

Rechten:

Adaptaball : een differentiëel leermiddel

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te toetsen of er een verschil in leereffect is in adaptatievermogen en balvaardigheid van C-junioren tijdens voetbaltrainingen op kunstgras, door de implementatie van een standaard voetbal en een ASM AdaptaBall. Het gebruik van de AdaptaBall op kunstgras simuleert de reactie van een standaard voetbal op natuurgras. De gedachte is dat hierdoor het adaptatievermogen van de speler verbetert ten opzichte van de standaard voetbal. In dit onderzoek participeerden 28 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 14,10 (0,74) jaar. De groep werd opgedeeld in een interventie- en controlegroep van respectievelijk zestien en zestien proefpersonen. De metingen vonden plaats aan de hand van de ‘Loughborough Soccer Passing Test’ (LSPT). Er werd een pre-, post- en retentietest uitgevoerd. Als interventie werden er in vier weken twaalf trainingen uitgevoerd tussen de pre- en posttest, met een duur van twintig minuten per training. De trainingsinhoud bestond uit zes gevarieerde spelvormen geënt op deliberated play. De interventiegroep voerde de spelvormen uit met de AdaptaBall (differentieel leren) en de controlegroep deed dit met een standaard voetbal (traditioneel leren). Parametrische metingen werden uitgevoerd middels diverse statistische analyses; Repeated Measures Anova en Independent Samples t-test. De gemiddelde prestatie van de interventiegroep (AdaptaBall) was bij de pretest 78,87 (21,86) seconden, bij de posttest 58,93 (13,79) seconden en bij de retentietest 66,20 (13,88) seconden. Bij de controlegroep (standaard voetbal) was dit respectievelijk 73,85 (17,26) seconden, 65,23 (16,93) seconden en 65,54 (16,70) seconden. In de onderzoeksresultaten was een significante prestatieverbetering zichtbaar tussen de pre-, post- en retentietest (F(2,52)=8,254; p=0,001). De significantie werd in beide groepen uitsluitend gemeten tussen de pre- en posttest. Het verschil in prestatieverbetering tussen de groepen was niet significant (F(2,52)=1,230; p=0,301). Uit de gegevens wordt geconcludeerd dat de implementatie van de AdaptaBall tijdens voetbaltrainingen met C-junioren op kunstgras geen significante prestatieverbetering van het adaptatievermogen bewerkstelligt. Het lijkt erop dat de AdaptaBall op dit moment niet voorziet in de behoefte als differentieel leerhulpmiddel. Toekomstig onderzoek naar de AdaptaBall behoeft meer trainingstijd om een wezenlijk effect te kunnen garanderen. Voetbaltrainers kunnen op dit moment zowel de AdaptaBall als een standaard voetbal implementeren tijdens voetbaltrainingen op kunstgras.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk