De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social Mediastrategie Room in Return

Rechten:

Social Mediastrategie Room in Return

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: De opdrachtgever, Room in Return, is een online platform op het gebied van kamerbemiddeling. Room in Return is een organisatie die tracht het kamer tekort aan te pakken door mensen die hulp in huis zoeken te koppelen aan studenten die een bepaalde dienst kunnen leveren. Met behulp van een social mediastrategie wil Room in Return de mate van interactie en communicatie verbeteren naar haar doelgroep kameraanbieders. De groep kameraanbieders is voor dit onderzoek afgebakend als: paren met kinderen onder de achttien of alleenstaande ouders met kinderen onder de achttien. De opdrachtgever is reeds actief op social mediakanalen Facebook, Twitter en LinkedIn. Hier plaatst zij minimaal, met een uitzondering daargelaten, twee maal per week een status update. Deze updates ondervinden echter nauwelijks vorm van interactie. Ook is duidelijk dat de doelgroep kamerzoekers een stuk makkelijker bereikt wordt dan de doelgroep kameraanbieders, dit kan geconcludeerd worden uit het aantal ingeschreven leden. Om deze redenen wil Room in Return inzicht krijgen in het social mediagebruik van haar doelgroep kameraanbieders. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt Room in Return een advies in de vorm van een social mediastrategie. Met behulp van deze strategie kan Room in Return optimaal gebruik maken van haar social media. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan Room in Return een langdurige en actieve relatie met haar doelgroep kameraanbieders opbouwen via social mediakanalen, om meer vertrouwen in de dienst en daardoor meer aanmeldingen te genereren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er deskresearch gedaan naar verscheidene onderwerpen. Er heeft een interne analyse plaatsgevonden. In deze analyse wordt onder andere de missie, visie en het social mediagebruik van Room in Return vastgesteld. Ook zijn de onderwerpen social mediastrategie, trends en best practices aan bod gekomen. In het beginstadium is de doelgroep afgebakend. Zo blijkt uit de afbakening dat Room in Return zich het beste kan richten op paren met kinderen onder de achttien en alleenstaande ouders. Deze doelgroep is 25 tot 45 jaar en is zeer actief op het internet en social media. Er is vastgesteld dat de doelgroep kamerzoekers, vooral bestaande uit studenten, al ruimschoots wordt bereikt. De doelgroep kameraanbieders is vooral actief op social mediakanalen Facebook en Twitter. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van YouTube. Dit doen gebruikers door middel van een Google+ profiel. Tevens is gebleken uit het hoofdstuk social media dat Google+ een goed medium is om toe te voegen aan de reeds gebruikte kanalen. Wanneer Google+ wordt gebruikt levert dit namelijk een betere vindbaarheid op in de zoekmachines. Dit kanaal hoeft niet met originele content gevuld te worden, maar mag gerecycled materiaal van andere social media bevatten. Gedurende de deskresearch is er ook fieldresearch uitgevoerd. Beide methoden laten blijken dat vooral mannen gebruik maken van professionele netwerken zoals LinkedIn en vrouwen meer van visuele media zoals Instagram, Facebook en Instagram. Ook is opgevallen dat menig respondent wel ergens een account voor heeft, maar het platform eigenlijk nooit gebruikt. Dit is vooral van betrekking op social mediakanalen zoals Pinterest, Instagram en Snapchat. Bovendien toont de deskresearch overduidelijk aan dat deze kanalen vooral door jongeren worden gebruikt. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de werknemers van Room in Return weinig tijd hebben voor social media. Weinig gebruikte kanalen zijn om deze reden dan ook geen aanrader om te gebruiken. De content die geplaatst wordt op social media dient de gebruiker uit te dagen. Dit kan Room in Return doen door middel van een vraagstelling aan het einde van de status update. Hierdoor ontstaat meer interactie en biedt Room in Return gebruikers de mogelijkheid om te participeren aan de ontwikkeling van het platform. Social media-gebruikers worden lid van een pagina omdat deze pagina enige vorm van amusement biedt. Ook wordt het gebruik van beeldmateriaal toegejuicht. Gebruikers vinden deze vorm van communiceren amusant en inspirerend. De berichten die momenteel door Room in Return worden geplaatst mogen echter een stuk korter. Gedurende het fieldresearch is gebleken dat ouders het zonde van hun tijd vinden om hele lappen tekst te lezen. Er kan geconcludeerd worden dat Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ de kanalen zijn waar Room in Return zich op moet focussen. Deze kanalen worden namelijk het meest gebruikt door de doelgroep en kunnen de boodschap van Room in Return effectiever overbrengen dan de overige kanalen. Summary: The client, “Room in Return”, is an online platform and operates in room mediation. “Room in Return” is an organization that attempts to address the shortage of room(s) by linking people who seek help at home, to students who can counteroffer a particular service of use. “Room in Return” wants to improve the level of interaction and communication with its target audience: room providers (henceforth referred to as providers). A social media strategy will allow them to do this more effectively. The target audience providers consists of couples with children under eighteen and single parents with children under eighteen. The client is currently active on social media channels such as Facebook, Twitter, and LinkedIn. “Room in Return” provides its followers with an update, twice a week. These updates however have not created any form of interaction. Reflecting on the number of signups, we can state that room seekers (henceforth referred to as seekers) are easier to acquire than providers. Due to previously stated comment, “Room in Return” wants to get more insight in the social media usage of their providers. Following this inquiry “Room in Return” receives a recommendation in the form of a social media strategy. By making use of this strategy “Room in Return” can make the best usage out of her social media. The question of this study is: How can “Room in Return” achieve an active relationship with its target audience room providers through social media channels to generate more trust in the service and therefore more applications? In order to answer this question, we based this study on desk research concerning various topics. An internal analysis has taken place, in which the mission, vision and current use of social media by “Room in Return” was set. The following topics have also been researched: social media strategy, current trends, social media tools, and best practices. This rapport also contains an analysis about the target audience. This analysis concluded that the main focus of the target audience providers consists of couples with children under eighteen, and single parents with children under eighteen. It showed that this audience is highly active on social media. It has been determined that the target audience seekers, mainly consisting of students who are already signing up for the services of “Room in Return”, have already been reached. The study also showed that the seekers are mainly active on social media platforms Facebook, Twitter, and with YouTube being a popular addition to this list. To make proper use of YouTube, users have to sign up for the recommended platform: Google+. “Room in Return” is easier to find in search engines when using this platform. This does not have to be filled out with original content, but can contain recycled material from other social media. Whilst doing desk research, the researcher simultaneously carried out field research. Both methods show that men mainly use professional platforms, such as LinkedIn. Women on the other hand choose the more visual media, such as Facebook and Instagram. Research also revealed, that many people have accounts for the various platforms, such as Pinterest, Instagram, and Snapchat, yet rarely use them. The desk research also points out that a younger audience mainly uses these channels. During this study it became evident that “Room in Return” employees are very busy, which leaves them with little time for social media. Therefor most of these platforms are not recommended for use. This study shows that the content posted on social media should challenge the user. “Room in Return” can achieve this, by using questions at the end of an update. By making use of interaction, “Room in Return” shows the users that they have a say in the development of the platform. Social media users sign up for a page because they want to be amused; imagery, in addition, is praised. Users find this form of communicating entertaining and inspiring. On the other hand, “Room in Return” ‘s updates have to be shorter. Field research showed that people do not want to read a lot of text. In conclusion, “Room in Return” should focus mainly on Facebook, Twitter, LinkedIn and Google+. These channels are most frequently used by the target audience and can convey messages more effectively than others.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk