De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

WEET IK VEEL?! Onderzoek naar het format en de beleving van de applicatie

Rechten:

WEET IK VEEL?! Onderzoek naar het format en de beleving van de applicatie

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Dit onderzoeksrapport is geschreven als afstudeeropdracht van de opleiding Media, Informatie en Communicatie aan Hogeschool van Amsterdam in opdracht van het programma WEET IK VEEL, geproduceerd door Talpa producties. WEET IK VEEL is een snelle, dynamische en vernieuwende kennisquiz gepresenteerd door Linda de Mol. Meespelen met de applicatie is een belangrijk onderdeel van het programma. Het eerste seizoen van WEET IK VEEL stond dan ook vooral in het teken van de applicatie. Dit vernieuwende aspect faalde direct in de eerste aflevering. Binnen Talpa is er daarna vooral onderzoek gedaan naar het falen van de applicatie en hoe dit kon worden verbeterd. Hierdoor is het format op de tweede plek geraakt en loopt het achter qua trends en ontwikkelingen. Hierdoor is het niet zeker of WEET IK VEEL in de huidige televisiecultuur nog wel als vernieuwend kan worden gezien. Dit leidt tot de probleemstelling van dit onderzoek: “Op welke manieren kan Talpa Producties het format van WEET IK VEEL aanpassen om de doelgroep te blijven aanspreken, zodat de kijkcijfers in het vierde seizoen stabiel blijven, tussen de 1,5 en 2 miljoen, en de beleving van het meespelen met de app wordt vergroot?” Aan de hand van deskresearch is er uitgebreid onderzoek naar Talpa, RTL 4, het huidige format van WEET IK VEEL, best practices en de trends. Ook is er gebruik gemaakt van fieldresearch door enquêtes af te nemen en interviews te houden. Volgens het SUCCESs model van de gebroeders Heath (2007) zijn er zes succesfactoren die er voor zorgen dat een idee, of in dit geval een format, blijft hangen. Deze zes factoren zijn Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional en Story. In de huidige televisiecultuur kan hier ook Interactiviteit aan worden toegevoegd. In het algemeen wordt het huidige format door de kijkers erg gewaardeerd. Toch liggen er aan de hand van het SUCCESs Model nog enkele kansen voor WEET IK VEEL. Zo is het belangrijk dat het format van WEET IK VEEL simpel blijft zoals het is en liggen er kansen door de focus te leggen op de interactie met de kijker. Het is belangrijk dat er geen kijkers worden uitgesloten aan deelname van het programma. Om meer loyaliteit te creëren zou de applicatie ook buiten het seizoen om te gebruiken moeten zijn. Zo creëer je meer participatie. Er ligt dus een grote kans voor WEET IK VEEL binnen de trend Gamification. Doormiddel van een vaste opkomst elke aflevering creëert WEET IK VEEL herkenning bij de kijkers. Wetenschap, één van de populairste onderdelen onder de kijkers, zou hiervoor de ideale categorie zijn. Ook zou het format kunnen worden uitgebreid doormiddel van een finaleweek, waarin de beste kandidaten samen komen, of een eenmalige (thema) uitzending. Summary: This research report is written as a graduation assignment from the program Media, Information and Communication at the University of Applied Sciences in Amsterdam on behalf of the program WEET IK VEEL produced by Talpa productions. WEET IK VEEL is a fast, dynamic and innovative knowledge quiz presented by Linda de Mol. Playing along with the application is a key component of the program. The first season of WEET IK VEEL was mainly devoted to the application. This innovation failed directly in the first episode. After that Talpa mainly investigated the failure of this application and how the application could be improved. Because of this the format runs behind in terms of trends and developments. It is not certain whether WEET IK VEEL still can be seen as innovative in today's television culture . This leads to the problem of this research: "In what ways can Talpa Productions adapt the format of WEET IK VEEL so it continues to appeal the target audience, so that the ratings for the fourth season will remain stable between 1.5 and 2 million viewers, and the experience of playing along with de application will increase? " There has been done extensive research into Talpa, RTL 4, the format of WEET IK VEEL, best practices and trends. After that field research is used by collecting surveys and conducting interviews. According to the SUCCESS model by the brothers Heath (2007), there are six success factors that ensure that an idea, or in this case a format, will stick by the viewers. These six factors are Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional and Story. In today's television culture Interactivity could be added to these success factors. In general, the current format is highly appreciated by the viewers. But there are few chances for WEET IK VEEL when you look at the SUCCESs model. For example, it is important that the format of WEET IK VEEL remains simple as it is. There are opportunities by focusing on viewer interaction. It is important that no viewers are excluded from participation in the program. In order to create more loyalty the viewers should have the opportunity to use application outside the season. This will create more participation. So there is a great opportunity for WEET IK VEEL within the gamification trend. With an fixed segment each episode WEET IK VEEL will create recognition among viewers. Science, one of the most popular items among viewers, would be ideal for this segment. Other options are extending the format by means of a final week, in which the best candidates come together, or a one-time (theme) broadcast

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk