De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een sociale mediastrategie voor RTVA

Rechten:

Een sociale mediastrategie voor RTVA

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING RTV Amstelveen (RTVA) is een lokale omroep die zich richt op Amstelveners boven de vijftien jaar. Hoewel er 70.681 mensen in de doelgroep vallen, volgen 464 mensen de Facebook-pagina van RTVA, 334 mensen het YouTube kanaal en 1167 mensen het Twitter-account. Dit vindt de eindredacteur van RTVA, Ernst-Jan Wilhelmis, te laag. Hij wil graag weten hoe RTVA de sociale media moet gebruiken. De probleemstelling hierbij is: ‘Welke sociale mediastrategie moet RTVA inzetten om de binding met bestaande volgers uit de doelgroep te optimaliseren en nieuwe volgers aan te trekken zodat het aantal kijkers van het journaal en de nieuwsitems stijgt?’ Om antwoord te geven op de probleemstelling is desk- en fieldresearch nodig geweest. Deskresearch laat zien dat RTVA een onregelmatige sociale mediastrategie heeft. Nieuwsitems worden een dag later pas op YouTube gezet. Vaak worden de nieuwsitems niet behandeld op andere sociale media. Ook is het op Facebook en Twitter regelmatig stil. Er is geen binding met volgers en er wordt geen antwoord gegeven op vragen die volgers stellen op sociale media. RTVA maakte tussen 9 en 19 februari 2015 gebruik van aankondigingen op Twitter. Bij de aankondigingen werd de inhoud van het aanstaande journaal bekend gemaakt. Van het ene op het andere moment is daar gewoon mee gestopt, terwijl het meer kijkers opleverde. Met het melden van nieuws is RTVA vaak te laat. Andere omroepen hebben het nieuws al gemeld voordat RTVA dit plaatst op de sociale media. Trends op het gebied van sociale media zijn WhatsApp, Instagram en Meerkat. De bevindingen van de deskresearch zijn voorgelegd tijdens de fieldresearch. Eerst is er gesproken met experts op het gebied van sociale media en vervolgens met de doelgroep van RTVA. Hieruit is gebleken dat RTVA consistenter moet zijn met het gebruik van sociale media. Als er nieuws is, moet RTVA dat zo snel mogelijk laten weten. Nieuwsitems moeten na de montage worden geüpload op Facebook en Twitter. Gebruik aankondigingen om volgers op de hoogte te stellen van wat er gaat komen. Zorg voor binding met de doelgroep. Geef antwoord op vragen en vraag naar de mening van de Amstelveners. Ideeën voor een betere binding zijn vragen voor politici, polls, stellingen, foto’s insturen en meningen/verhalen van Amstelveners. Maak gebruik van het tijdschema bij het plaatsen van post op sociale media. Dit tijdschema is ontwikkeld door te luisteren naar de experts en naar de wensen van de doelgroep. Gebruik WhatsApp en Meerkat. Het gebruik van Instagram wordt afgeraden. Actualiteit vinden de experts en de doelgroep belangrijk bij een nieuwsomroep. Beeldmateriaal is daarbij zeer belangrijk. Als het ‘breaking news’ is, mag het eerste woord éénmalig in hoofdletters worden geschreven. Bij dit soort nieuws mag er vaak gepost worden. De doelgroep wil graag met ‘jij’ aangesproken worden. Houd rekening met de tijden waarop de meeste mensen online zijn. De doelgroep heeft aangegeven tussen 07:00 uur en 09:00 uur en tussen 15:00 uur en 18:00 uur vooral actief te zijn. Daarnaast zijn er nog andere tijdstippen waarop veel berichten geliked en gedeeld worden. Met het posten moet RTVA zo veel mogelijk rekening houden met deze tijden. Dit is verwerkt in de sociale mediastrategie. Gebruik sociale media consistent zodat je doelgroep een reden heeft je te volgen. Summary RTV Amstelveen (RTVA) is a local broadcasting company focusing on the residents of Amstelveen in the age of fifteen and older. Although the target group consists of 70.681 people, the RTVA Facebook page is followed by only 464 people, YouTube counts for 334 followers and Twitter is followed by 1167 people. According to Chief Editor Ernst-Jan Wilhelmis, these figures are too small. Therefore, he poses the question as to how social media should be implemented by RTVA to be more successful. This question had been described in the following problem definition : 'Which social media strategy should RTVA apply to optimize the bond with existing followers in the target group and how could RTVA improve its strategy attracting new followers and resulting in an increase of viewers of the news and news items?’’ To be able to answer this problem definition, desk research and field research had been necessary. Desk research shows that RTVA has an irregular social media strategy. Actual news items are being posted on YouTube only the day after and regularly not reported at all on other social media channels. Facebook and Twitter are often on „silence”. RTVA seems to be out of touch with its followers. Questions posed on social media are not being answered. The use of pre-announcements of news items on Twitter from 9 till 19th of February has proved to be effective but still applied only temporarily. While other broadcasting companies report actual news on the spot, RTVA tend to follow up instead of breaking the news. The actual trends in social media are WhatsApp, Instagram and Meerkat. Desk research results were submitted to field research. Firstly, experts of social media were interviewed and secondly interviews had been held with members of the target group resulting in the fact that RTVA should use social media in a more effective way. Actual news should be uploaded on Facebook and Twitter as soon as they are technically ready and without delay. The broadcasting of pre-announcements of actual items coming up should be re-applied. Stay in touch with the target group by answering their questions and asking their opinions. Use the time schedule which has been especially developed after hearing the experts and the target group. Explore ideas such as: questions to politicians, the use of polls and theses, the possibility of submitting photos and opinions/stories of the residents of Amstelveen. Use WhatsApp and Meerkat. Instagram has proven not to be useful for broadcasting companies. For broadcasting companies topicality is of utmost importance. Supported by visual material. While bringing breaking news the first word should be in capital letters but only once. This kind of news can then be posted frequently. The target group would like to be addressed by the use of the Dutch familiar way of 'you'. The target group indicate being online between 7 and 9 AM and 3 and 6 PM. Posts also are being liked and shared at certain times. While posting news RTVA should take these hours into account. These suggestions have been included in the social media strategy. As soon as social media has been implemented in a consistent manner target group members have a good reason to follow and stay in touch.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk