De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Surprising Europe – Share your migration experience

Rechten:

Surprising Europe – Share your migration experience

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting De documentaireserie Surprising Europe, geproduceerd door productiehuis Witfilm, is een informatief televisieprogramma dat in het jaar 2011 is uitgezonden door de internationale omroep Al Jazeera English. In de serie staan Afrikaanse migranten die in Europa leven centraal. Iedere aflevering heeft één centraal thema dat verteld wordt met behulp van verschillende korte portretten van deze migranten. Al Jazeera English heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolgserie, waarbij naast Afrika ook andere continenten betrokken worden en waarbij de serie zich naast de migranten in Europa ook richt op de migranten die terugkeren naar het land van herkomst. Witfilm is als de producent van de serie de opdrachtgever van dit onderzoek. Onderstaande centrale vraag is geformuleerd om erachter te komen of het huidige format aansluit op de nieuwe invalshoeken van de serie: ‘Hoe ziet een format dat bestaat uit een line-up, scenario en protagonisten voor een 9-delige documentaireserie á 25 minuten per aflevering die zich richt op migranten in Europa die terugkeren naar hun land van herkomst eruit?’ De doelgroep van Al Jazeera English is zeer breed, namelijk de kijkers die geïnteresseerd zijn in nieuws, ongeacht hun achtergrond. De zender is via de satelliet in meer dan 100 landen te verkrijgen en heeft een bereik van 220 miljoen kijkers. In dit rapport is er onderzoek gedaan naar het schrijven van een nieuw format middels de hulp van experts. U zult lezen hoe een vergelijkbare doelgroep in Nederland het huidige format waardeert. Tevens krijgt u in dit rapport meer achtergrondinformatie over het project Surprising Europe, over wat een documentaire is en over waar een documentaireserie uit bestaat. Daarnaast krijgt u een overzicht van reeds geproduceerde documentaires en documentaireseries die zich richten op migratie, wordt er meer achtergrondinformatie over migratie in Europa gegeven en krijgt u informatie over de trends anno 2015. Middels het afnemen van interviews met verschillende experts uit het werkveld is in de eerste fase van het veldonderzoek research gedaan naar belangrijke formatelementen van documentaires en documentaireseries en is er onderzoek gedaan naar onderbelichte thema’s rondom het onderwerp migratie. Daarnaast heeft dit onderzoek een drietal ervaringsdeskundigen geïnterviewd over hun ervaringen en ideeën met betrekking tot migratie. Op basis van deze informatie heb ik aanvullende vragen geformuleerd, die vervolgens onder de aandacht zijn gebracht bij de doelgroep, middels het organiseren van een panelgesprek. Voor dit onderzoek heb ik twee panelgesprekken met de doelgroep georganiseerd. Door het volbrengen van het onderzoek kan ik concluderen dat om een format succesvol te maken, een goede formulering voor een rode draad noodzakelijk is. Op het gebied van terugkeer kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gedwongen en vrijwillige terugkeer. In het hoofdstuk Advies wordt onder andere geadviseerd om in het format dieper in te gaan op het onderwerp, door middel van het belichten van een onderwerp vanuit meerdere perspectieven en mensen. Summary The documentary series Surprising Europa, produced by documentary company Witfilm, is an informative television program, which was broadcast in the year 2011 for the viewers of the broadcaster Al Jazeera English. The series is about Africans migrants who are living in Europa. Each episode contains one central theme, which is told as shorts portraits of African migrants in Europa. The broadcaster Al Jazeera English has indicated to be interested in a second series. Beside the migrants from Africa they would also like to involve migrants from other parts of the world and they would like to involve migrants who are retuning back home. This thesis is written for the documentary production company Witfilm. To find out if the current format still fits the new perspectives of the series, the following question is made: How does a format about migrants in Europe who are returning back home, that consist of a line-up, scenario and protagonists, looks like for a 9-part documentary series of 25 minutes for each episode? The target audience of Al Jazeera English is interested in watching the news whatever their background might be. In more than over a 100 countries Al Jazeera English is broadcast and currently 220 million people are watching. The focus of this research is writing a new format for the series by interviewing experts and by organizing table discussion with the target group in The Netherlands. How did they rate the format of the series? Furthermore this thesis contains background information about the project Surprising Europe, about what a documentary consists of and about the migration policy in Europe. In order to be able to learn from other formats, I also added an analysis of three other documentaries and three other documentary series, which are focused on migration. To find out which important format elements are needed to produce a successful series and which themes within the subject still need more explanation, several experts from the professional field are interviewed. Also three migrants from different part of the world have been interviewed about their experiences and ideas concerning the subject. Based on these results a table discussion with the target group was organised. In total there where two table discussions. At the end of this thesis a conclusion and advice will be given. If a format wants to be successful it needs to have a strong thread. Concerning the subject ‘returning back home’, there is a difference between the forced and the voluntary returnees. In the chapter 'advice' the thesis advices to accentuate the subject by showing it from multiple perspectives and people.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk