De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pink goes social!

Rechten:

Pink goes social!

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Pink Communicatie is hét bureau voor detachering van communicatiemedewerkers en adviseurs, communicatieprojecten en tekstschrijven. Voor Pink is er gekeken naar hoe zij meer binding kan creëren met bestaande klanten om zo ook nieuwe volgers te genereren. Dit omdat het bedrijf een eigen Facebook-, Twitter- en LinkedIn-pagina heeft, maar hier te weinig gebruik van maakt. Zo is er op de Facebook-pagina van Pink in december 2014 voor het laatst een berichtje geplaatst. Hieruit is een probleemstelling ontstaan. Deze luidt als volgt: "Welke social mediastrategie moet Pink Communicatie hanteren om meer binding te krijgen met haar bestaande klanten en hoe zorgt deze strategie voor nieuwe volgers op social media?" Als er wordt gekeken op het gebied van trends met betrekking tot social media, is te zien dat klantenbinding erg hoog staat bij bedrijven. Zo zijn er veel factoren die een belangrijke rol spelen als het gaat om klantenbinding. Intimiteit speelt de belangrijkste rol. Het bedrijf geeft klanten het gevoel dat de relatie niet alleen puur zakelijk is. Een opmerkelijke trend is dat organisaties proberen om een persoonlijkere relatie aan te gaan met klanten en volgers en hiervoor steeds vaker WhatsApp inzetten om op deze manier persoonlijk met klanten te kunnen communiceren. Daarnaast worden problemen niet meer per mail of telefonisch opgelost. Dit gebeurt nu steeds vaker via social media. Het wordt gebruikt als klantenservice. Pink hanteert geen social mediastrategie en plaatst berichten wanneer het haar uitkomt. Dit is een probleem, want bedrijven kunnen vaak veel meer uit social media halen dan dat zij zelf denken. Ruim zeven procent van de nieuwe klanten komt namelijk via social media. Het kan bedrijven helpen groeien en het kan onder andere helpen bij een groter bereik en meer naamsbekendheid. Wanneer Pink actiever wordt op haar social mediakanalen, kan dat voor meer binding met bestaande klanten zorgen. Wanneer klanten tevreden zijn, leidt dit tot mond-tot-mond reclame. Uiteindelijk kan dit weer leiden tot nieuwe volgers. Naast dat Pink geen social mediastrategie hanteert heeft zij ook weinig interactie met klanten en/of volgers. Op de kanalen worden er soms weken tot maanden geen berichten geplaatst en dat terwijl de doelgroep erg actief is op social media. Daarnaast communiceert Pink ook niet met haar volgers op social media. Pink Communicatie richt zich op de informatie en communicatiebranche. Nederland telde in het jaar 2010 maar liefst 33.110 bedrijven in deze branche, die dus tot de doelgroep van Pink behoren. De doelgroep maakt het meest gebruik van LinkedIn. Opvolgers hiervan zijn Facebook en Twitter. Daarnaast zijn zowel de directe als indirecte concurrenten ook het meest actief op deze drie kanalen. Bestaande klanten van Pink hebben bevestigd het meest gebruik te maken van Facebook, gevolgd door LinkedIn en Google+. Zij maken het minst gebruik van Twitter. Er is te zien dat klanten persoonlijke verhalen rondom het bedrijf het leukst vinden om te lezen op social media. Bij niet-volgers van Pink Communicatie is geanalyseerd dat zij ook het meest gebruik maken van Facebook en LinkedIn. Net zoals klanten van Pink, geven niet-volgers voorkeur aan persoonlijke berichten rondom het bedrijf. Daarnaast hebben verschillende social media experts aangegeven dat het voor bedrijven interessant is om de drie grootste platformen zoals LinkedIn, Facebook en Twitter te blijven gebruiken en dat het belangrijk is om als organisatie dicht bij jezelf te blijven, door persoonlijk met volgers om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld worden geuit in persoonlijke berichten op social media, maar ook door persoonlijk te reageren vanuit het bedrijf op een vraag, probleem of klacht van een klant en/of volger. SUMMARY Pink Communications is specialized in the secondment of communication employees and consultants, projects and copywriting. Careful consideration has been given as to how Pink can create a stronger bond with existing customers and how to generate new followers as well. Currently, Pink has their own Facebook, Twitter and LinkedIn webpage, however they do not make much use of it. The last announcement on Facebook was posted in December 2014. This is a considerable problem. The definition of the problem can be defined as; " Which social media strategy should Pink Communication apply to obtain a stronger bond with its existing customers and how can this strategy also attract and create new followers on social media?" If we look at the trends of social media, you can see that customer loyalty is very important for companies. There are many factors that play an important role when it comes to customer loyalty. “Intimacy” can be considered as the most important factor in customer loyalty, by which the company offers the customer a feeling that the relationship is not merely business. Many organizations strive to achieve a personal relationship with customers and followers, by which more and more organizations start using WhatsApp, to communicate with customers in a more personal way. Nowadays, problems are not solved by mail or telephone, but often through social media. Companies use social media as a new method for customer service. Pink does not apply a formal social media strategy and seem to only post on social media when they have time for it. This is a problem, because companies can achieve much more out of social media than they think. Social media can help businesses grow, but it also helps to increase brand awareness and loyalty with customers. If Pink would apply a more pro-active approach with their own social media channels, it can prove to be a valuable tool to enhance the bond with existing customers. Obviously, when customers are satisfied, this will lead to word-of-mouth advertisement, and a wider exposure. The brand awareness of the company will increase significantly and this will also likely lead to new followers on their social media. In reality, Pink lacks the communication and interaction with customers or followers. According to their social media channels, it is surprising to see that they do not post for several weeks or even months, while the target group is very active on social media. Pink Communication focuses on the information and communication industry. In 2010, this industry consisted of more than 33.110 companies, which is a large and potential target group for Pink. And it is this targeted group that makes the most use of social networks, with LinkedIn as the most popular social media platform. Followed by Facebook and Twitter. Furthermore, direct and indirect competitors are also active on LinkedIn, Facebook and Twitter. Amongst the existing customers of Pink, which belong to the target group, it shows that they also make considerable use of LinkedIn, Facebook en Twitter. Customers feel that personal stories about the company are the most enjoyable to read on social media. Based on the research, Facebook and LinkedIn are the most popular social media channels for the non-followers of Pink and just like the customers of Pink; the non-followers prefer to read personal messages about the company. In addition, various social media experts says that it is interesting for companies to use the three major platforms such as; LinkedIn, Twitter and Facebook and that it is important for an organization to stay close to itself and to apply a personal touch with followers. This can be expressed by means of personal messages on social media, but also by responding personally to any question, problem or complaint a customer or follower may have.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk