De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tuned Hospitality creates your perfect night out during a concert!

Rechten:

Tuned Hospitality creates your perfect night out during a concert!

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Tuned Hospitality is sinds januari 2011 een dochteronderneming van Mojo Concerts en organiseert arrangementen rondom liveshows. De verkoopcijfers zijn echter langzaam aan het dalen. Daarom moet Tuned Hospitality de arrangementen beter onder de aandacht brengen bij de doelgroep, de particuliere markt. De fanbased arrangementen zijn steeds meer in opkomst en hier dient dan ook de meeste aandacht voor gegenereerd te worden. Hiervoor zijn vier online platformen onderzocht om te achterhalen of het effectief is om deze in te zetten, of deze snel ingezet kunnen worden, wat de kosten hiervoor zijn en wat de behoefte onder de doelgroep is bij deze online platformen met betrekking tot Tuned Hospitality. Deze vier online platformen zijn: • Website Tuned Hospitality • Agenda van de showlocaties • Facebook • Ticketmaster • Mijn probleemstelling is daarom als volgt geformuleerd: “In hoeverre zijn Facebook, de agenda’s van de showlocaties, Ticketmaster en de website van Tuned Hospitality geschikt om bij de doelgroep meer aandacht te creëren voor de arrangementen van Tuned Hospitality?”. Hieronder worden de conclusies van de vier online platformen besproken. • Website Tuned Hospitality De website van Tuned Hospitality scoort laag in de ranking op Alexa.com. Op de basisprincipes van de usability scoort de website van Tuned Hospitality gemiddeld. De doelgroep ziet de website wel als een mooie, betrouwbare en duidelijke website, maar kende de website niet voordat deze hen getoond werd. Het is mogelijk om binnen vijf dagen de website te optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker en beter vindbaar te maken. De kosten hiervoor zijn €2.220,-. De personen uit de doelgroep vind de website een betrouwbare site en fijn in gebruik, maar zou niet snel de website gaan volgen. • Agenda showlocaties De websites waarvan de agenda’s bestudeerd zijn, zijn die van de Ziggo Dome en de Heineken Music Hall. Zij hebben een hoge ranking op Alexa.com en worden zeer goed gevonden in Google. Tuned Hospitality kan kosteloos in de agenda’s van deze websites een vermelding krijgen bij de artiesten waarbij arrangementen worden aangeboden. Zo ziet de doelgroep direct dat er naast de ‘uitverkochte’ kaarten nog steeds mogelijkheden zijn om bij het concert aanwezig te zijn. Bij de Ziggo Dome is het mogelijk om vermeld te worden op de agenda als de reguliere kaarten en de memberclubkaarten uitverkocht zijn. Bij de Heineken Music Hall kan dit altijd. Binnen een klein half uur kan dit gerealiseerd worden. Aanwezig zijn in de agenda van showlocaties is volgens de doelgroep ook erg belangrijk. Al met een kleine link is het genoeg. • Facebook Facebook wordt in Nederland veel gebruikt, ook de doelgroep is erg aanwezig op de verschillende Facebookpagina ‘s waar Tuned Hospitality mee samenwerkt, zoals Ziggo Dome, Ticketmaster en Heineken Music Hall. Door meer communicatie-uitingen op deze pagina’s te plaatsen, kan Tuned Hospitality meer aandacht krijgen voor de arrangementen. Doordat de organisatie met deze bedrijven samenwerkt, zijn er voor Tuned Hospitality geen kosten verbonden aan het plaatsen van een bericht op hun facebookpagina’s. Ticketmaster wil echter alleen berichten van Tuned Hospitality plaatsen voor een win-actie. Ziggo Dome kan berichten plaatsen wanneer de reguliere kaarten en memberclubkaarten uitverkocht zijn en Heineken Music Hall na overleg. Naast deze pagina’s zijn er ook Fanclubpagina’s op Facebook te vinden van de artiesten waarvoor Tuned Hospitality arrangementen organiseert. Vaak zijn dit open pagina’s waarop Tuned Hospitality (gratis) een bericht kan plaatsen over arrangementen die ze aanbieden bij de betreffende artiest. Met een advertentie op Facebook kan Tuned Hospitality al vanaf €1,- per dag adverteren. Vanaf €2,86 per dag kan een advertentie effectief ingezet worden. De hierboven beschreven mogelijkheden zijn snel in te zetten en binnen een half uur te realiseren. Volgens de personen uit de doelgroep is het ook erg belangrijk om op Facebook aanwezig te zijn voor een bedrijf en kan je hier de doelgroep makkelijk bereiken. • Ticketmaster Ticketmaster is de nummer één online ticketverkoopsite van Nederland. Het heeft veel unieke paginaviews per dag en is zeer goed vindbaar in Google. 90% van de tickets voor liveshows in Nederland worden via deze website verkocht. Adverteren op deze website is dan ook zeer effectief voor Tuned Hospitality. De doelgroep is namelijk vaak in de oriëntatiefase op Ticketmaster om de mogelijkheden te verkennen of weet al dat zij voor een bepaald concert een kaartje wilt gaan kopen. Als Tuned Hospitality hierop gaat adverteren verschilt de prijs per advertentie. Tuned Hospitality krijgt korting voor de advertenties. De kosten zijn alsnog redelijk hoog, maar de advertentie kan al binnen 24 uur online staan. Executive Summary Tuned Hospitality, which organizes packages for live shows, has been a subsidiary of Mojo Concerts since January 2011. Its sales figures are gradually declining and therefore it needs to appeal more to its target group (the private market). Fan-based packages are becoming more attractive for customers, making it vital that Tuned Hospitality generate more attention for those packages. In order to do this, four online platforms were examined to see if they are efficient, cost-effective, quick to realize and if the needs of the target group are being met. The online platforms are the following: • Website of Tuned Hospitality • Calendars of the concert halls • Facebook • Ticketmaster • My problem statement therefore is formulated as follows: "To which extent are Facebook, the calendars of the concert venues, Ticketmaster and the website of Tuned Hospitality suitable for increasing the amount of attention the packages of Tuned Hospitality get within the target group?". The conclusions of these four online platforms are discussed below. • Website Tuned Hospitality The website of Tuned Hospitality scores low in the ranking on Alexa.com. In addition, concerning the basic principles of usability, Tuned Hospitality also scores low. The target group sees the website as a beautifully designed and clear website, but had not seen the website before. The ability to optimize the website to make it more user friendly and easier to find is possible within five days and for € 2.220, -. The target group says to find the website easy to use and trustful, but will not signed-up to receive information about the website. • Calendar show venues The websites that I have examined are the ZiggoDome.nl and the HeinekenMusicHall.nl, which have high rankings on Alexa.com and are easily found on Google. The target group indicates that they often search the information about a concert through the calendar on the website of the venue. Tuned Hospitality can mention what they offer for that specific artist in the calendar without any costs. This way the target group will immediately see that, besides the 'sold out' tickets, there are still opportunities to attend the concert. These capabilities also give the fans an extra experience. At the Ziggo Dome website, this is possible when the regular tickets and the member club tickets are sold out and, at the Heineken Music Hall website, this is always possible. And it all can be realized within a half hour. With only a small link about the possibility of the packages is enough, according the target group. It is important to be notice on this website. • Facebook Facebook is still very much used in the Netherlands; the target group is very present on the various Facebook pages of the companies with which Tuned Hospitality cooperates, such as Ziggo Dome, Ticketmaster and Heineken Music Hall. By generating more communication through their pages, Tuned Hospitality draws more attention for their packages. Because they work together with those concert venues and ticket retailers, there are no costs for a message on their Facebook pages. Ticketmaster actually only wants to use it for a prize winning message, while Ziggo Dome posts a message on their page when the regular tickets and the member club tickets are sold out and Heineken Music Hall after consultation. Besides those pages, fan club pages are also available on Facebook for each artist. Often this involves an open page and Tuned Hospitality can post (free) messages on those pages with information about the packages that they offer for these artists. As a result, Tuned Hospitality directly reaches the target group for the fan-based packages. Also, through ads from € 1, - per day, Tuned Hospitality is able to generate more attention. For as little as € 2.86 per day, an advertisement can be already effectively released. Having a Facebook page is according the target group very important for a company. • Ticketmaster Ticketmaster is the number one online ticket provider in the Netherlands, as 90% of the tickets for live shows are sold through this website. They have many unique page views per day and are very easy to find on Google. Advertising is therefore a very good opportunity for Tuned Hospitality to generate more attention on their packages. The target group is often in the orientation phase while on Ticketmaster. They could be searching for possible concerts or they already know what concert they would like to attend. If Tuned Hospitality advertises here, they will reach their target group very well. Ticketmaster has different possibilities for advertising and provides a discount for Tuned Hospitality. The ad can be online within 24 hours, not including the design, which should be done by Tuned Hospitality itself or externally.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk