De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar een nieuw reality-format

Rechten:

Een onderzoek naar een nieuw reality-format

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Eyeworks is een internationaal televisieproductiebedrijf dat al vele succesvolle programma’s op haar naam heeft staan. Veel van deze programma’s zijn realityprogramma’s. Het aanbod van reality is door de jaren heen enorm gegroeid en kijkers zijn kritischer dan ooit. Het halen van hoge kijkcijfers met dit genre blijft daarom een enorme uitdaging. Desondanks gaat Eyeworks deze uitdaging aan en willen zij hoge kijkcijfers proberen te behalen met een nieuw realityprogramma voor RTL 5. Zij willen een ‘bucketlist-tv-programma’ ontwikkelen dat aansluit bij deze doelgroep. Bucketlist-tv is een nieuw subgenre binnen het realitygenre, zelf bedacht door Eyeworks. Hierin doen kandidaten dingen die zij nog nooit eerder gedaan hebben in hun leven. Een nieuw ‘bucketlist-tv-programma’ verzinnen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep van RTL 5 is daarom het uitgangspunt van dit onderzoek. Voor het bedenken en ontwikkelen van een nieuw televisieformat waren verschillende stappen nodig. Dit is duidelijk geworden uit de deskresearch. Hieruit blijkt dat vaste, terugkerende elementen de basis vormen van een format en dat er een onbeperkt aantal afleveringen op gebaseerd moet kunnen worden. Bovendien moet een format simpel, duidelijk en reproduceerbaar zijn. Verder is er in de deskresearch gekeken naar de trends op het gebied van realityprogramma’s. Hieruit blijkt dat de Nederlandse kijker snel verveeld raakt, waardoor programmamakers de grenzen moeten opzoeken. Het maken van extreme formats is een duidelijke trend in de televisiebranche. Tevens is er in de deskresearch gekeken naar goede voorbeelden van realityprogramma’s waar Eyeworks misschien op in kan spelen. Middels fieldresearch is naar voren gekomen wat de doelgroep interesseert en wat zij en de experts graag terug willen zien in het televisieprogramma. Wat betreft interesses is de doelgroep zeer geïnteresseerd in sport, zowel zelf sporten als het kijken ernaar. Ook kijkt de doelgroep graag naar spelprogramma’s als ‘Wie Is De Mol’ en naar reisprogramma’s. Samengevat moet een bucketlist-tv-programma extreem zijn met veel uitdagingen. Gemotiveerde kandidaten moeten hun grenzen opzoeken in situaties waarin zij niet eerder hebben verkeerd. Het programma moet zich afspelen op mooie locaties en er moeten afvallers in het spel zijn. Dit alles het liefst in een combinatie met amusement en informatie. Het resultaat van het onderzoek is het spannende realityprogramma ‘Sporters van Oranje’. Een spelprogramma waarin topsporters de strijd aangaan met zichzelf, elkaar en barre omstandigheden in de wereld van Defensie. Gedurende het programma zullen zij leven als echte medewerkers van Defensie, inclusief uitrusting, eten en slaapplaats. Door middel van opdrachten worden zij onder andere getest op hun kennis en uithoudingsvermogen. Summary: Eyeworks is an international television production company that has many successful programs. The selection of reality has grown enormously over the years and its viewers are more critical than ever. Therefore, achieving high ratings in this genre remains an enormous challenge. Nevertheless, Eyeworks accepts this challenge and wants to try to achieve high ratings on a new reality show for RTL 5. They want to develop a 'bucket list-TV program’ in line with this target group. ‘Bucketlist-TV’ is a new subgenre within the reality genre, self-invented by Eyeworks. The candidates do things they have never done before in their lives. The starting point of this research is to invent a new 'bucket list-TV program' that fits the needs of the target group of RTL 5. For the design and development of a new television format, several steps were needed. This became clear from the desk research. It shows that solid, returning elements form the basis of a format, and that it can be based on an unlimited number of episodes. In addition, a format should be simple, clear and reproductible. Furthermore, the desk research shows the trends of reality programs. It seems that the Dutch viewer gets bored quickly, so programmers push the limits. The making of extreme formats is a clear trend in television industry. The deskresearch also examined whether good examples of reality programma's exist and can be used by Eyeworks. Field research showed what the interest of the target group is and what they and the experts would like to see back in the program. The target group seemed to be very interested in sports, both exercising and watching. The audience enjoyed watching game shows like "Wie Is De Mol" and travel programs. Overall, a bucketlist-TV-program must be extreme with many challenges. Motivated candidates seek for their limits in situations where they have never been in before. The program should take place at beautiful locations and there should be eliminations in the game. All this preferably in combination with entertainment and information. This results into an exciting reality program ‘Sporters van Oranje’. A game program in which elite athletes compete with themselves, each other and harsh situations in the world of Defence. Throughout the program, they will live like real people of Defense, including equipment, eating and sleeping. By using challenges they will be tested on their knowledge and endurance.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk