De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Usability testing voor dewereldvansnor.nl

Rechten:

Usability testing voor dewereldvansnor.nl

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting In dit rapport is antwoord gegeven op de hoofdvraag: Wat zijn de oorzaken van het niet goed functioneren van dewereldvansnor.nl op basis van de web usability vereisten? Met als doel om inzicht te krijgen in de oorzaken van het niet goed functioneren van dewereldvansnor.nl op basis van de web usability vereisten. Het probleem De herpositionering van Uitgeverij Snor in september 2014 heeft tot grote veranderingen geleid. Zo is de naam van de boekenuitgeverij veranderd in Snor, hebben ze de productlijn uitgebreid met chocoladerepen en zijn ze overgestapt op een nieuwe WordPress website dewereldvansnor.nl met een blog en een compleet vernieuwde webwinkel. Sinds deze website live is, heeft Snor gemerkt dat de website in werkelijkheid niet zo is uitgewerkt als gepland. Aan de Google Analytics statistieken is te zien dat hun website wellicht niet gebruiksvriendelijk is voor de huidige bezoekers. Ze denken dat onder andere omdat er in hun oude webwinkel veel meer bestellingen werden gedaan dan in hun nieuwe WordPress webwinkel en omdat het aantal terugkomend bezoek niet goed in verhouding is met het aantal bezoek dat er voor het eerst is. Eyetracking web usability Omdat de website niet goed loopt, wordt dewereldvansnor.nl getoetst op de web usability vereisten van de web usability experts: Jakob Nielsen, Steve Krug, Peter Kassenaar en Oskar van Rijswijk. Dit toetsen gebeurt door middel van een kwalitatief onderzoek, een usability test met zes participanten en een diepte-interview met zes respondenten. Uit deze twee vormen van fieldresearch is het volgende gebleken: de homepage komt niet overeen met de bekende Snorstijl uit de boeken en de “wereld” is er ook niet in terug te zien, de blogpagina is dubbelop en de winkel wordt door diverse redenen door de participanten en respondenten beschreven ‘zonde’. De aanbevelingen Op basis van dit onderzoek betekent het dat Snor op de website de herkenbaarheid moet vergroten door de bekende illustraties en bekende Snorstijl opvallend te verwerken in de algehele lay-out van de website. Op de homepage mag de wereld meer uitgelegd worden door middel van visualisaties. De reden dat veel content niet opviel noch gelezen werd, is dat er meer gelet wordt op beeld/visualisaties. Verder worden er aanbevelingen gedaan om de website toegankelijker te maken, de winkel gebruiksvriendelijker te maken en onnodige elementen te verwijderen. Een suggestie voor een vervolgonderzoek is om de directie van Snor te interviewen over waarom zij de volgende keuzes hebben gemaakt over de inrichting van de website. Dit zal meer perspectief brengen in het usability onderzoek. English summary The central question that has been answered in this report is: What are the causes of why dewereldvansnor.nl is failing on the basis of the web usability requirements? The goal of this report is to get enough insight in the causes of why this website fails. The problem In September 2014 the Publishing House Snor has repositioned on the market. This repositioning has led to some drastic changes: the name of the publishing house changed and is now called Snor, they expanded the product line and publish besides books also chocolate bars and they switched over to a WordPress website with a blog and a complete renewed store. Since the launch of this new website, Snor noticed that the execution of their plans had not turned that well. The website turned out to be not as user friendly as they thought it would be. The reason they think this is because they have received more orders in their old shop than in their new shop. Besides that they also notice that the returning visitors are not well balanced with the new visitors. Eye tracking web usability Because of the failure of this website will dewereldvansnor.nl get testes on the web usability requirements from the web usability experts: Jakob Nielsen, Steve Krug, Peter Kassenaar and Oskar van Rijswijk. These tests will happen by means of a qualitative research: a usability test with six participants and an in-depth interview with six respondents. These two ways of doing a field research have shown that the homepage does not match with the famous book style of Snor and the “wereld” (= world) is not recognisable enough as a world. The blog page is also unnecessary because it looks precisely like the homepage and because of several reasons the store has been described as a pity. The recommendations This means that Snor must increase their recognisability on the new website by using their famous illustrations and well-known style in the complete lay out. Snor should explain more about their self and the world they are trying to create on the homepage by visualizing it instead of using words. The reason why people did not see nor read the content is because these people are more focused on images/visualizations. The rest of the recommendations are about making the website accessible for everyone, making the store easier to use and to erase the unnecessary elements on the website. A suggestion for further research is to interview the managing board of Snor about the motives they have had when they created this specific website. An interview like this will bring more perspective to the study.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk