De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet willen missen … : Een praktijkonderzoek op zoek naar ‘de hulpmisser’ met de intentie hem een hulpvinder te laten zijn.

Rechten:

Niet willen missen … : Een praktijkonderzoek op zoek naar ‘de hulpmisser’ met de intentie hem een hulpvinder te laten zijn.

Rechten:

Samenvatting

Stichting Het Venster vangt signalen op dat niet alle burgers, die hulp nodig hebben, ook hulp vragen. Het vermoeden dat er hulpmissers zijn, kan er op wijzen dat het hulpaanbod van deze stichting moet veranderen. Dit onderzoek heeft als doel om kennis te ontwikkelen rondom de vraag van Stichting Het Venster hoe hulpmissers bereikt kunnen worden en welke belemmeringen zij ervaren om hulp te vragen. Zij heeft deze kennis nodig om inzicht te krijgen welke aanpassingen in het huidige hulpaanbod genomen kunnen worden om hulpmissers te vinden en hen een passend hulpaanbod te kunnen bieden. Uitgelegd is waarom dit vraagstuk urgent is, zowel uit macroperspectief (de overheid en de lokale overheid), als uit het mesoperspectief van Stichting Het Venster en het microperspectief van de burger. Het antwoord op bovenstaande vraag omvat outreachend werken, het versterken van de samenwerking met andere welzijnsinstanties en het volgen van haar eigen missie en professionaliteit om datgene te doen wat goed is, namelijk iedereen die hulp nodig heeft hulp te kunnen bieden. Signaleren is hierin een kernbegrip en dit onderzoek heeft aangegeven op welke wijze dit kan. Verder zijn er enkele aanbevelingen geformuleerd, evenals stappen voor verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk