De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onbevooroordeeld meedoen in de samenleving : Praktijkgericht onderzoek naar het creëren van ruimte en mogelijkheden in de maatschappij voor cliënten van Xxx met psychotische problematiek, die gestigmatiseerd worden vanuit de samenleving

Rechten:

Onbevooroordeeld meedoen in de samenleving : Praktijkgericht onderzoek naar het creëren van ruimte en mogelijkheden in de maatschappij voor cliënten van Xxx met psychotische problematiek, die gestigmatiseerd worden vanuit de samenleving

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het (opnieuw) meedoen in de maatschappij door cliënten met een psychiatrische achtergrond, die tevens te maken hebben met stigmatisering vanuit de samenleving. Het gaat om het creëren van ruimte en mogelijkheden voor deze kwetsbare doelgroep in de samenleving, met absolute deelname aan de Nederlandse maatschappij als doel. Het opnieuw meedoen in de maatschappij wordt in dit onderzoek aangeduid met het begrip ‘kwartiermaken’, dat zich specifieert op het gebied van vrijwilligerswerk. Cliënten die momenteel geen vrijwilligerswerk hebben en dit wel graag willen, maar bij wie het niet lukt om dit te verkrijgen door publieke stigmatisering, staan centraal. ‘Kwartiermaken’ en ‘stigmatisering’ zijn dus belangrijke, terugkomende begrippen in dit onderzoek. De doelgroep van het onderzoek betreft cliënten met psychotische klachten, die beschermd wonen en onder begeleiding zijn bij organisatie xxx. Het hebben van dagbesteding (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk) is een onmisbaar deel in het participeren in de samenleving. Vrijwilligerswerk kan iemand niet alleen het gevoel geven nuttig te zijn in de samenleving en maatschappelijke status geven; ook kan iemand opnieuw betrokken raken bij de buitenwereld. De heersende stigma’s op deze doelgroep beïnvloeden echter het verkrijgen van vrijwilligerswerk en hun terugkeer in de maatschappij. Niet alleen kampt deze doelgroep met hun ziekte en de gevolgen hiervan in het dagelijks leven, maar ook met de leefomgeving die hen veroordeelt en de Nederlandse maatschappij, die steeds zwaardere eisen stelt aan haar burgers. Dit kan leiden tot isolatie, uitsluiting en terugval van deze doelgroep. Het sociaal-agogische werk speelt een belangrijke rol in de re-integratie van cliënten, omdat zij de brug dient te vormen tussen de cliënt en samenleving. Het doel van dit onderzoek is dan ook om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen over kwartiermaken in verband met stigmatisering, die de maatschappelijk werkers binnen Xxx vervolgens kunnen inzetten ter verbetering van de situatie van de cliënten. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: ‘op welke wijze kan de sociaal werker bij Xxx in xxx kwartiermaken voor cliënten met psychotische stoornissen, die binnen de Nederlandse maatschappij te maken hebben met publieke stigmatisering en op zoek zijn naar vrijwilligerswerk?’ Voor uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve survey, dat dient als explorerend onderzoek. Er zijn half-gestructureerde topicinterviews afgenomen aan de hand van een gerichte steekproef. De respondenten van dit onderzoek bestaan uit: twee experts op het gebied van kwartiermaken, twee ervaringsdeskundigen op het gebied van stigmatisering buiten Xxx en één ervaringsdeskundige op het gebied van stigmatisering binnen Xxx. De voornaamste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat het bij kwartiermaken van belang is om vanuit twee invalshoeken te werken. Ten eerste dient de maatschappelijk werker het individuele aspect in de gaten te houden, dat gaat over de versterking van de eigen kracht bij de cliënt en diens re-integratie in de maatschappij. Ten tweede moet het wijkniveau tijdens het kwartiermaken onder de aandacht komen. Hier gaat het namelijk om het vergroten van de maatschappelijke acceptatie en inzet vanuit de wijk richting de kwetsbare doelgroep. Voor de praktijk zijn dan ook aanbevelingen gegeven op deze twee niveaus. Het belangrijkste dat hieruit gehaald wordt, is dat de maatschappelijk werker (en diens organisatie) openheid over kwetsbaarheid bij cliënten dient te stimuleren en motiveren om dit vervolgens over te dragen naar de samenleving. Tot slot wordt geadviseerd om als maatschappelijk werker (opnieuw) perspectief en realistische verwachtingen van de buitenwereld en het arbeidsleven aan de cliënten te geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk