De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het vak Engels op de 4e Montessorischool “De Pinksterbloem” : Tijd voor verandering of doorgaan op de bestaande weg?

Rechten:

Het vak Engels op de 4e Montessorischool “De Pinksterbloem” : Tijd voor verandering of doorgaan op de bestaande weg?

Rechten:

Samenvatting

Engels is sinds 1986 in Nederland een verplicht vak op de basisschool. De landelijke kerndoelen (SLO, 2006) moeten ervoor zorgen dat de leerlingen bij het verlaten van de basisschool op A1-niveau, volgens het Europees Referentiekader, Engels kunnen spreken, schrijven en lezen. Ondanks het feit dat het vak meer dan 30 jaar onderdeel is van het basisschool-curriculum blijft Engels een vak waar veel scholen niet goed mee uit de voeten kunnen. In tegenstelling tot het Nederlands of rekenen worden scholen niet afgerekend op het resultaat van het Engelse onderwijs dat gegeven wordt. De school is niet tevreden over de invulling van het vak Engels en maakt zich zorgen over het uitstroomniveau van de leerlingen. De directie heeft signalen opgevangen van gymnasia en ouders dat een aantal oud-leerlingen moeite hadden om aansluiting te vinden met het Engels in het voortgezet onderwijs. Deze signalen zijn, mede met de wens om de werkwijze en invulling van het vak te evalueren, aanleiding geweest dit onderzoek te starten. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: wat is de huidige en de gewenste situatie met betrekking tot het vak Engels in de bovenbouw van 4e Montessorischool “De Pinksterbloem”? Om inzicht te krijgen in de leerlingattitude ten opzichte van de methode Take it Easy, de uitdaging die de leerlingen ervaren, de wijze waarop de leerlingen de taal verwerven en hun wensen met betrekking tot de invulling van het vak in de toekomst, is gebruik gemaakt van een leerling-enquête. De ervaringen, wensen en verwachtingen van het bovenbouwteam en de directie zijn in kaart gebracht met behulp van groepsinterviews. Om te kijken in welke mate de lessen voldoen aan de kerndoelen en op welke wijze deze zichtbaar zijn tijdens de les, zijn alle klassen eenmaal bezocht ter observatie. Ook is bekeken in hoeverre de methode Take it Easy voldoet aan de uitgangspunten van het ‘schijf van vijf’-model voor vreemdetalenonderwijs (Westhoff, 2008). De resultaten van het onderzoek laten zien dat in de huidige situatie het vak Engels op de 4e Montessorischool “De Pinksterbloem” grotendeels niet voldoet aan de uitgangspunten van de kerndoelen (SLO, 2006) en het ‘schijf van vijf’-model (Westhoff, 2008). De directie en de leerkrachten vinden dat de Engelse lessen niet goed aansluiten bij de montessoriwerkwijze en er geen rekening wordt gehouden met de niveauverschillen in de groep. Tevens is er geen visie voor Engels vastgelegd en is er geen duidelijke en gezamenlijke lijn te ontdekken in de wijze waarop het vak gegeven wordt. Wel zijn er concrete ideeën op welke wijze de invulling en de werkwijze van het vak verbeterd kunnen worden. De directie vindt dat het roer om moet en de school zelf het voortouw moet nemen in het vastleggen op welke manier het vak Engels gegeven moet worden in de toekomst. Zij vindt dat het niveau omhoog moet, het onderwijs aantrekkelijker kan en beter moet aansluiten bij de montessoriwerkwijze. Het uiteindelijke doel hiervan is dat de leerlingen niet belemmerd mogen worden in hun toekomstige keuzes door een gebrek aan Engels op de basisschool

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPabo HvA (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk