De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Si Cooki

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit adviesrapport wordt er onderzoek gedaan naar hoe een webshop voor het merk “Si Cooki”, op het gebied van de strategie, lay out, vormgeving en content, eruit moet zien. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op zowel desk- als fieldresearch. Si Cooki is een eenmansbedrijf, dat verschillende soorten accessoires en producten voor in het interieur ontwerpt en produceert. Deze producten zijn gemaakt van duurzame materialen, die worden verzameld vanuit binnen- en buitenland. De doelgroep waar Si Cooki zich op richt, zijn vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. Dit zijn ongeveer 2.127.000 vrouwen (CBS, 2015). Binnen deze doelgroep richt Si Cooki zich op de modebewuste vrouw, die graag unieke spullen in huis wil hebben. Op dit moment doet Si Cooki haar verkopen via Facebook. Deze vorm van verkoop zorgt ervoor dat Si Cooki geen verdere groei kan realiseren, sinds Facebook anno 2015 zijn regelgeving heeft aangepast (Frankwatching, 2014). Daarnaast zijn de bestellingen via Facebook niet geautomatiseerd, waardoor bestellingen en betalingen lastig bij te houden zijn. Om Si Cooki haar doelstellingen te laten behalen, is het advies om toekomstige verkopen via een website te laten plaatsvinden, waar consumenten gemakkelijk en veilig producten kunnen bestellen. Storytelling is op dit moment een grote trend in de online wereld en wordt dan ook door steeds meer bedrijven verwerkt in hun marketingcommunicatieplan. Storytelling is in te zetten op verschillende manieren. Je kan gebruik maken van beeld, tekst of een combinatie van beide. Uit onderzoek is gebleken, dat de doelgroep voorkeur geeft aan storytelling, in de vorm van beeld en ondersteunende tekst. Achter elk product van Si Cooki zit een relevant verhaal over duurzaamheid, die door middel van storytelling gecommuniceerd kan worden naar de consument. Het advies is om de vormgeving van de website zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te houden. Uit onderzoek is gebleken dat een witte achtergrond met daarop zwart/grijze letters het meest overzichtelijk wordt gevonden door de doelgroep. De content moet vooral uit beeld bestaan en niet teveel uit tekst. De doelgroep heeft aangegeven, dat ze het liefst inspirerende beelden willen zien, die een connectie hebben met de producten die verkocht worden in de webshop. Dit zien ze het liefst in de vorm van een online portfolio. De lay out ziet de doelgroep het liefst simpel en strak. De verwijzingen moeten allemaal op de logische plek staan, maar wel met een originele twist eraan, zodat de website niet te saai of te goedkoop wordt. Uiteindelijk heeft zowel het deskresearch als het fieldresearch geleid tot een prototype website. In het hoofdstuk advies wordt het concept van de website en de uitkomst van het onderzoek uitgebreid behandeld. SUMMARY This consultancy report consists of research, results and recommendations about the website of the brand ‘Si Cooki’. The recommendations about what the webshop should look like, strategy, layout, design and content are based on the results of desktop- and field research. Si Cooki is a sole proprietorship that creates different types of accessories and products for interior design. These sustainable products are made of durable materials, which are collected from all over the world. The target group of Si Cooki are women between the age of 25 and 45. These are approximately 2.127 million women in the Netherlands (CBS, 2015). Within this group Si Cooki focuses on the fashion-conscious woman, who prefers to have unique products in her home. At this moment, Si Cooki is operating its sales through Facebook. Since Facebook made its regulations in terms of payment more rigorous in 2015 (Frankwatching, 2014), this form of online marketing limits the growth of Si Cooki. The orders and payments are also not automatic through Facebook, which makes it difficult for Si Cooki to keep up with the working hours that are needed. To achieve its objectives, it is recommended for Si Cooki to operate their future sales through a webshop where consumers can order their products online true a system that is fully automated. Storytelling is currently a big trend in the online webshop world and is therefore used by many companies in their marketing strategy. Storytelling can be applied in a number of ways; you can use images, text, or a combination of both. Research has shown that the target group of Si Cooki prefers storytelling in the form of images and supporting texts. Si Cooki has a relevant story about sustainability with every product, which can be communicated to consumers via storytelling. To keep the design of the website as simple and clear as possible is recommended. Research has shown that a white background with black / gray text is most clearly detected by the target group. The content should mainly consist of images with little text. The target group has indicated that they prefer to see inspiring images that have a connection with the products of Si Cooki. They prefer to see this in the form of an online portfolio with a simple and sleek layout. The references are extended to the logical place, but with an original twist to prevent the website from being boring and to prevent from being regarded as a low budget brand. Ultimately, the desk- and field research led to a prototype website. The concept of the site and the outcome of the research are being discussed in chapter 9 and 10.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk