De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wensen & behoeften van assurantietussenpersonen tbv een website

Rechten:

Wensen & behoeften van assurantietussenpersonen tbv een website

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: In opdracht van Let’s build IT (LBI) wordt in dit rapport antwoord gegeven op de vraag: ‘’Wat zijn de wensen en behoeften van assurantietussenpersonen met 1 tot 10 medewerkers in dienst voor het aanschaffen van een website met een maandelijks abonnement en hoe kan LBI deze assurantietussenpersonen bereiken?’. Naast deskresearch is er kwantitatief onderzoek gedaan middels 200 enquêtes en kwalitatief onderzoek middels negen interviews naar de wensen, behoeften en communicatievoorkeur van de doelgroep bij het aanschaffen van een website. De markt voor het Bundelpakket is nog niet verzadigd. De primaire doelgroep bestaat uit 2130 assurantietussenpersonen. Te weinig mensen uit de doelgroep weten van het bestaan van het Bundelpakket af. De huidige communicatiemiddelen worden niet voldoende ingezet en leveren veel te weinig respons op. LBI wil daarom een communicatieplan waarin staat hoe zij nieuwe klanten voor het Bundelpakket kan werven. Op deze manier wil LBI haar missie om de meest professionele en kwalitatief beste dienstverlener op het gebied van klantvriendelijke websites voor het Intermediair in heel Nederland te worden, bereiken. Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste motieven voor het aanschaffen van een website betrouwbaarheid, prijs en continuïteit zijn. Daarnaast wordt er van de leverancier verwacht dat zij zich gedurende de samenwerking inzet voor haar klanten. Tevens komt er naar voren dat de respondenten gevoelig zijn voor irrationele motieven, zoals kortingsacties, extra’s en kortingen van andere leveranciers. De tools die momenteel in het Bundelpakket worden aangeboden, worden allemaal als belangrijk beschouwd. De onderzochten geven aan het nut van een website in deze tijd in te zien. De doelgroep, assurantietussenpersonen met 1 tot 5 medewerkers in dienst, gaat als eerst af op de kennis van netwerkpartners, collega’s of klanten om met een websiteleverancier zaken te doen. Wanneer de doelgroep op zoek is naar een website wil zij telefonisch of via gerichte e-mail benaderd worden, gevolgd door persoonlijk gesprek met een adviseur op locatie. Door het inzetten van inbound en outbound marketing kan LBI ervoor zorgen dat de doelgroep een behoefte voor het Bundelpakket creëert, merkvoorkeur krijgt en een website afneemt. Inbound marketing gaat over een pullstrategie, terwijl outbound communicatie over een pushstrategie gaat. De strategieën kunnen er beide voor zorgen dat de potentiële klant van het Bundelpakket overgaat tot het aanschaffen van een maandelijks abonnement. In dit onderzoeksrapport worden de resultaten beschreven die hebben geleid tot een communicatie-advies om het aantal Bundelpakketklanten te verhogen. Summary: This report, commissioned by Let’s Build IT (LBI), examines the question “What are the wishes and needs of insurance brokers with 1 to 10 employees for the acquisition of a monthly subscription for a website and how can LBI access these insurance brokers?” Alongside desk research, quantitative research, comprising 200 questionnaires and 9 interviews, has been carried out into the wishes, needs and preferred means of communication of the target group when acquiring a website. The market for the Cluster Package is not yet saturated. The primary target group comprises 2130 insurance brokers. Too few people in this target group are aware of the existence of the Cluster Package. The current means of communication are not being sufficiently deployed and do not generate enough response. Therefore, LBI has called for a communication plan setting out how they can attract new clients for the Cluster Package. In this way, it is LBI’s wish to achieve its ambition to become the most professional and best quality service provider in the field of customer-friendly websites for the intermediary in the Netherlands. According to the target group, its most important motives for the acquisition of a website are reliability, price and continuity. Furthermore, the supplier is expected to do his best for his clients throughout their collaboration. The target group is influenced by irrational motives, such as discount campaigns, extras and discounts from other suppliers. The tools which the Cluster Package currently offers are all considered to be important and the target group has indicated that it recognises the need for a website in these times. Before entering into a relationship with a website supplier, the target group goes out in the first instance from the knowledge of his network partners, colleagues or clients. When the target group looks for a website, it wants to be approached by telephone or via a directed email, followed by a visit from an advisor. By using inbound and outbound marketing, LBI can make sure that the target group creates a need for the Cluster Package, acquires a preference for a brand and purchases a website. Whereas inbound marketing is about a pull strategy, outbound communication is about a push strategy. Both strategies can ensure that the potential client of the Cluster Package go a step further and buy a monthly subscription. This report contains my research results which have led to a communication recommendation to increase the number of Cluster Package clients.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk