De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modelling the use of reading strategies of third-year atheneum learners

Rechten:

Modelling the use of reading strategies of third-year atheneum learners

Rechten:

Samenvatting

Op het 'name school' is gebleken dat leerlingen in de bovenbouw veel moeite hebben met het lezen. Zij komen daarom tijdens hun centrale examens in de problemen en dit gaat vervolgens ten koste van de eindcijfers van de leerlingen. Omdat leerlingen al in hun vierde jaar achter lijken te lopen op de benodigde kennis, hebben de bovenbouwdocenten van verschillende schoolvakken een verzoek gedaan aan de onderbouwdocenten om meer aandacht te besteden aan zowel de Nederlandse als de Engelse leesvaardigheid. Hierdoor hopen de docenten dat de leesvaardigheid van de leerlingen verbeterd zal worden. De oproep van de bovenbouwdocenten en het probleem van de onderbouwleerlingen zijn de aanleiding geweest van dit onderzoek. Er is gekeken naar de mate waarin derdejaars atheneum leerlingen leesstrategieen toepassen. Om hierachter te komen is gebruik gemaakt van drie verschillende instrumenten om data te verzamelen. Allereerst zijn twee onderbouwdocenten Engels geinterviewd. Tijdens dit interview stonden leesstrategieen en het aanleren hiervan centraal. Vervolgens hebben twee derdejaars atheneum klassen een enquete ingevuld om hun gebruik van leesstrategieen vast te leggen. Hierbij werden drie soorten strategieen onderscheiden. Om de resultaten van de enquete te controleren is er met vijf leerlingen een hardop-denk protocol uitgevoerd. Uit de resultaten is gebleken dat de derdejaars leerlingen op het ‘name school’ tot op zekere hoogte gebruik maken van leesstrategieen, maar dat er nog veel ruimte is om deze vaker toe te passen. Bovendien maken de leerlingen tijdens het maken van een toets of leesopdracht weinig tot geen gebruik van het onderstrepen van woorden en zinnen in de tekst, of een woordenboek. Uit de interviews met de docenten kwam naar voren dat zij veel kennis over leesstrategieen missen. Hierdoor worden niet alle mogelijke strategieen aangeboden tijdens de lessen, waardoor leerlingen niet de kans krijgen om te oefenen met verschillende manieren om te lezen. Dit probleem-analytisch onderzoek leent zich voor onderzoeken die de volgende stappen ondernemen van de interventiecyclus. Hierbij kan gekeken worden naar het verband tussen het gebruik van leesstrategieen voor Engels en andere taalvakken zoals Nederlands en Duits. Tevens is het aan te bevelen dat docenten van ‘name school’ meer kennis opdoen over leesstrategieen zodat zij deze kunnen behandelen in de les.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Engels
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk