De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verschil in fijne motoriek bij basisschoolleerlingen met normaal- en overgewicht

Rechten:

Het verschil in fijne motoriek bij basisschoolleerlingen met normaal- en overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de relatie is tussen fijn motorische vaardigheden en de Body Mass Index (BMI). Het onderzoek is uitgevoerd bij kinderen uit groep 3, woonachtig in de omgeving van Amsterdam-Zuidoost. In totaal zijn er 338 basisschoolkinderen gemeten, waarvan 182 kinderen (68 jongens, en 114 meisjes) geïncludeerd zijn. Voor dit onderzoek zijn de kinderen verdeeld in twee groepen: 'onder- & normaalgewicht' (n=117) en 'overgewicht & obesitas' (n=65). Tijdens dit kwantitatieve onderzoek is de volledige Movement ABC-2 afgenomen en werd de BMI bepaald. Alleen de scores van de fijn motorische testuitslagen zijn meegenomen in dit onderzoek. De ruwe data werd verzameld in Excel en daarna geëxporteerd naar SPSS (23.0). In SPSS zijn alle gegevens geanalyseerd. Uit de resultaten van de independent samples t-test is naar voren gekomen dat het verschil tussen de twee gewichtscategoriën berust op een niet significant verschil (t=0,797;df=180;p=0,457). Het verschil tussen de twee gewichtscategorieën was slechts 0,38 standaardpunten. De hypothese dat kinderen met overgewicht zouden beschikken over een betere fijn motorische vaardigheden in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten met normaal gewicht, is na het analyseren van de resultaten verworpen. In de gymles wordt fijne motoriek bijna niet geschoold. De groepsleerkracht moet voor het zesde levensjaar voldoende aandacht hebben besteed aan het verbeteren van de fijne motoriek van kinderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk