De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van sportparticipatie op motorische leeftijd

Rechten:

Invloed van sportparticipatie op motorische leeftijd

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen wat de invloed is van het lid zijn van een sportvereniging op de motorische ontwikkeling bij kinderen. Dit onderzoek is gedaan onder het MAMBO-project en heeft plaats gevonden bij basisschoolleerlingen uit de groepen 3 tot en met 5 in de regio Amsterdam. Aan dit onderzoek hebben 388 deelnemers deelgenomen. Deze groep deelnemers is verdeeld in twee groepen namelijk groep A en groep B. Groep A is de groep die zowel ten tijde van de voormeting lid als de nameting lid was van een sportvereniging. Groep B is de groep die tijdens de nameting geen lid meer was van een sportvereniging. De 388 deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 8,2 jaar (1,2). Op twee momenten is bij deze groep de 4-vaardighedenscan uitgevoerd met een tussen periode van twee jaar. De resultaten zijn ingevoerd op een iPad, vervolgens verwerkt in Excel waarna zij in IBM SPSS versie 23.0 zijn geïmporteerd. In SPSS is een Repeated Measures ANOVA uitgevoerd. De deelnemers lieten in beide groepen een significante vooruitgang zien. In groep A was de gemiddelde motorische leeftijd bij de voormeting 7,9 (1,6) en bij de nameting 10,0 (1,9) (P=0,000). In groep B was de gemiddelde motorische leeftijd 7,7 (1,5) en tijdens de nameting 9,4 (1,8) (p=<0,001) Tussen de beide groepen is ook een significant verschil gevonden (p=0,027). Er kan geconcludeerd worden dat het lid blijven van sportvereniging leidt tot een hogere score op de grof-motorische vaardigheden in vergelijking met het niet lid blijven van een sportvereniging. Voor de aanbeveling in de beroepspraktijk kan gesteld worden dat het wenselijk is dat de vakleerkracht LO stimuleert tot het lid blijven van een sportvereniging.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk