De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motorische vaardigheden in de gymzaal primair onderwijs

Rechten:

Motorische vaardigheden in de gymzaal primair onderwijs

Rechten:

Samenvatting

Bij dit onderzoek is er een interventie gedaan waarbij niet 2 uur maar 4 uur bewegingsonderwijs gegeven wordt, hierbij is gekeken of dit effect heeft op de motorische ontwikkeling van de basisschoolkinderen. In totaal deden er 179 deelnemers mee aan het onderzoek. De groep bestond uit 67 jongens (37,4%) en 112 meisjes (62,6%). De gemiddelde leeftijd bij de voormeting van de onderzoeksgroep was 6,8 jaar (sd=0,52). Bij de start van de interventie zaten de deelnemers in de groep 3/4 van 2 verschillende primair onderwijs scholen in Amsterdam Zuidoost. De interventiegroep kreeg per week 4 lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht, de controlegroep kreeg per week 2 lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. Om de motoriek van de deelnemers te meten, is gebruik gemaakt van de 4-Vaardighedenscan. De motoriek test bestond uit 4 verschillende onderdelen; stilstaan, springen-kracht, springen coördinatie & stuiten. Bij alle deelnemers is een voormeting en een nameting gedaan om de progressie in motorische vaardigheid te bepalen. Een repeated measures ANOVA analyse is gedaan om de hoofdvraag te beantwoorden, daarnaast is er ook een Paired Samples T-test gedaan om het verschil in motorische vaardigheid te bepalen binnen 1 groep. De gemiddelde prestatie in motorische leeftijd bij de interventie groep was bij de voormeting 7,02 jaar (sd=1,10) en bij de nameting 9,13 jaar (sd=1,39), bij de controlegroep respectievelijk 6,69 jaar (sd=0,90) en bij de nameting 7,71 jaar (sd=1,33). Tussen het moment van de voor- en nameting werd bij beide groepen een prestatieverbetering gevonden (p<0,001). Tussen de interventie- en controlegroep werd een significant interactie-effect gevonden (p<0,001). Geconcludeerd kan worden dat de interventie groep die 4 lesuren per week bewegingsonderwijs kregen een sterkere stijging maakte in motorische leeftijd ten opzichte van de controlegroep die 2 lesuren per week bewegingsonderwijs krijgen. De 2 jaar durende interventie is dan ook effectief gebleken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk