De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed sportparticipatie op motoriek

Rechten:

Invloed sportparticipatie op motoriek

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of lidmaatschap van een sportclub daadwerkelijk de motorische vaardigheid verbeterd. Het onderzoek is gedaan binnen het MAMBO project bij Amsterdamse basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 5. Het onderzoek bestaat uit twee groepen. Groep A waarbij de kinderen na twee jaar geen lid zijn van een sportclub en groep B waarbij de kinderen wel lid zijn van een sportclub. Bij 196 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 7,66 (1,4) is op twee momenten de 4-Vaardighedenscan afgenomen met een tussenperiode van 2 jaar. De resultaten werden via Excel in SPSS versie 23.0 geïmporteerd. Hierna is een Repeated Measures ANOVA uitgevoerd. Kinderen in beide groepen lieten een significante vooruitgang zien. In de groepen zelf is wel een significant verschil aanwezig. In groep A was de gemiddelde motorische leeftijd tijdens de voormeting 7,55 (1,56) en tijdens de nameting 9,11 (1,74) (p < 0,01). In groep B was de gemiddelde motorische leeftijd tijdens de voormeting 7,46 (1,41) en tijdens de nameting 9,03 (1,65). Ook hier is significant verschil gevonden (p < 0,001). Echter is geen interactie effect gevonden in vooruitgang van de motorische leeftijd tussen groep A en groep B (p = 0,981). Er wordt geconcludeerd dat lid worden van een sportclub binnen 2 jaar niet tot significant betere grof-motorische vaardigheden leidt dan leerlingen die niet lid worden van een sportclub.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk