De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van SES op de motoriek van kinderen uit groep 5 t/m 8 die niet op een sportvereniging zitten

Rechten:

De invloed van SES op de motoriek van kinderen uit groep 5 t/m 8 die niet op een sportvereniging zitten

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er een verschil is in motoriek tussen kinderen met een lage SES of hoge SES uit groep 5 t/m 8 die niet op een sportvereniging zitten. Het uitgevoerde onderzoek is relevant voor de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO). Die de kans krijgt toekomstige docenten bewegingsonderwijs beter voor te bereiden op de verschillen per school in de beroepspraktijk eventueel in samenwerking met de sportverenigingen. Tijdens de metingen voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de 4 SSen test van van Gelder (2007). De data was normaal verdeeld. Om het verschil te toetsen in motoriek tussen leerlingen met een lage SES en een hoge SES die niet op een sportvereniging zitten is gebruik gemaakt van de independent sample T-test. Aan dit onderzoek hebben 1112 proefpersonen deelgenomen, waarvan 598 jongens (53,8%) en 514 (46,2%) meisjes. In de groep leerlingen met lage SES zaten 372 meisjes en 404 jongens met een gemiddelde leeftijd van 10,05 jaar. In de groep leerlingen met hoge SES zaten 142 meisjes en 194 jongens met een gemiddelde leeftijd van 10,12 jaar. Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil (p=0,000) is gevonden tussen de gegevens. Er is gebleken dat de groep met hoge SES die niet op een sportvereniging zitten beter scoren op de motoriek dan de groep die niet op een sportvereniging zitten met lage SES. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de volgende aanbeveling aan de beroepspraktijk gedaan: het is belangrijk dat er speciale rekening in de beroepspraktijk gehouden wordt met lage SES kinderen uit groep 5 t/m 8 die niet op een sportvereniging zitten. Op basis van de onderzoeksresultaten in combinatie met de resultaten van de externe vraag is het van belang sportparticipatie aan te moedigen op basisscholen in lage SES gebieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk