De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van SES op de motoriek van kinderen uit groep 5 t/m 8 die op een sportvereniging zitten

Rechten:

De invloed van SES op de motoriek van kinderen uit groep 5 t/m 8 die op een sportvereniging zitten

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of er een verschil is in motoriek tussen kinderen met een lage SES of hoge SES uit groep 5 t/m 8 die op een sportvereniging zitten. Het uitgevoerde onderzoek is relevant voor de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Die de kans krijgt om toekomstige docenten bewegingsonderwijs beter voor te bereidden in de beroepspraktijk. Bewegingsprogramma’s kunnen aangepast worden aan de wijk waarin de school staat, eventueel in samenwerking met de sportverenigingen, zodat leerlingen zich effectiever ontwikkelen. Tijdens de metingen voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de 4 SSen test van Van Gelder (2007). Om verschil te kunnen toetsen in motoriek tussen leerlingen met een lage SES en een hoge SES die op een sportvereniging zitten is er gebruik gemaakt van de independent sample T-test om de data te analyseren. Aan dit onderzoek hebben in totaal 278 proefpersonen deelgenomen, waarvan 139 jongens (50%) en 139 (50%) meisjes. In de groep leerlingen met een lage SES zaten 96 meisjes en 93 jongens. In de groep leerlingen met een hoge SES zaten 43 meisjes en 46 jongens. Uit de resultaten bleek dat er geen significant verschil (p=0,424) is gevonden tussen de groepen. Het bleek dat zowel kinderen uit een lage als een hoge SES die op een sportvereniging zitten geen relevant verschil hebben in hun motoriek. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt de volgende aanbeveling aan de beroepspraktijk gedaan: er hoeft geen speciale rekening gehouden te worden in de beroepspraktijk tussen de verschillende sociale economische statussen van kinderen uit groep 5 t/m 8 die op een sportvereniging zitten. Op basis van de onderzoeksresultaten in combinatie met de resultaten van de externe vraag is het van belang sportparticipatie aan te moedigen op basisscholen in lage SES gebieden die niet op een sportvereniging zitten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk