De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slackline als differentiële leermethode voor de training op de evenwichtsbalk

Rechten:

Slackline als differentiële leermethode voor de training op de evenwichtsbalk

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om erachter te komen of het gebruik van de slackline een positief leereffect heeft op de oefening op de evenwichtsbalk en balanstest bij de turnsters. Aan dit onderzoek deden 36 turnsters mee die verdeeld waren over 2 onder- en bovenbouwgroepen. Onderbouw in de leeftijd tussen 8-12 jaar, en de bovenbouw tussen 13-18 jaar. De turnsters zijn getest op de evenwichtsbalk en de Y-Balance test tijdens de voor-, tussen- en nameting. De differentielegroepen volgden gedurende 4 weken, 2 trainingen per week evenwichtsbalktrainingen met als aanvulling 15 minuten slackline. De traditionele groepen volgden evenwichtsbalktrainingen zonder slackline. Uit de resultaten bleek dat bij de differentiële groepen meer leerrendement te zien was op de Y-balans test, dan bij de evenwichtsbalk. Op de evenwichtsbalk werd er een significant verschil gevonden tussen de leermethodes bij de tussen-nameting (p=0,032). De traditionele groep liet een significante prestatieverbetering zien (p=0,039), terwijl de differentiële groep zelfs enige achteruitgang toonde. Bij de Y-Balance test op de Anterior en Posterolateraal hebben traditionele en differentiële groepen vooruitgegaan geboekt, terwijl er geen verschillen in vooruitgang tussen beide groepen zijn gevonden tussen de verschillende meetmomenten. Wat betreft de Posteromediaal is er wel significant verschil in prestatieverbetering gevonden bij de onderbouwgroep tussen de leermethodes bij de tussen-nameting (p=0,006) en voor-nameting (p=0,029). Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er een verschil is in leerrendement op de evenwichtsbalk oefening en de Y-balance test, bij de turnsters na vier weken balanstraining, volgens de traditionele en differentiële leermethode. De aanbeveling voor de trainer op basis van de resultaten uit dit onderzoek, is om de slackline als differentieel leermethode bij de onderbouwgroepen te gebruiken. Het trainen van balans voor het verbeteren van de prestatie op de evenwichtsbalk en de Y-balans test kan het best door middel van de combinatie tussen de differentiële en traditionele leermethode.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk