De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Focus of attention’ bij het verspringen in het Primair Onderwijs

Rechten:

‘Focus of attention’ bij het verspringen in het Primair Onderwijs

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek wordt er onderzocht welke leermethode een groter leereffect veroorzaakt bij het verspringen van leerlingen op het primair onderwijs met een leeftijd tussen de 7 en 9 jaar. Het verschil tussen een externe focus van aandacht en een interne focus van aandacht wordt onderzocht. Dit wordt gedaan door twee groepen van 48 (interne focus) en 52 (externe focus) leerlingen een lessenreeks van 3 lessen aan te bieden. Hiervoor wordt een beginmeting gedaan waarna de lessenreeks volgt. Aan het einde wordt er een nameting gedaan en anderhalve week later een retentiemeting. Beide groepen waren in leeftijd en cognitief niveau gelijk en de leerlingen kwamen uit eenzelfde leefomgeving. Vervolgens is er onderzocht of er een leereffect bij beide groepen was. Dit gold voor beide groepen (p<0,001). Vervolgens is er aangetoond dat er tussen beide groepen een verschil in leereffect was (p=0,002). Door deze vondst is er onderzocht waar het verschil precies zat in het leerproces per groep. Er is aangetoond dat er bij de externe focus groep tussen iedere meting een leereffect is (allen p<0,001). Bij de interne focus groep is dit niet aangetoond tussen de nameting en retentiemeting (p=0,625). Tussen de voormeting en nameting (p<0,001) en nameting en retentiemeting (p<0,001) is dit wel aangetoond. Ten slotte is er onderzocht waar het verschil in leereffect precies zit tussen beide groepen. Tussen de voormeting en nameting leerde de externe focus groep significant meer dan de interne focus groep (p=0,006). Dit was ook zo bij het verschil tussen voormeting en retentiemeting (p<0,001). Tussen de nameting en retentiemeting gingen beide groepen evenveel achteruit (p=0,114). Concluderend is er een groter leereffect aangetoond bij de externe focus groep, wat zich vooral uitte tussen de voormeting en retentiemeting en tussen de voormeting en nameting.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk