De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geboortemaand-effect in het bewegingsonderwijs op de basisschool

Rechten:

Geboortemaand-effect in het bewegingsonderwijs op de basisschool

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te ontdekken of er een geboortemaand-effect te vinden is in sprongkracht bij basisschoolkinderen in de groepen 4 & 8. Dit is relevant voor de beroepspraktijk omdat kinderen in één schoolgroep nu op dezelfde manier les krijgen en worden beoordeeld, terwijl ze misschien motorisch gezien niet op hetzelfde niveau zitten. Naar dit effect is er nog geen onderzoek gedaan bij het bewegingsonderwijs. Op het moment dat er meer kennis is over dit effect, zouden gymdocenten hier meer rekening mee kunnen houden in hun lesaanbod en hun manier van beoordelen. Voor de metingen van dit cross sectionele onderzoek is er gebruik gemaakt van de 4ss-en test. De variabelen die zijn meegenomen tijdens dit onderzoek zijn onder andere: Geboortedatum, groep en de score van Springen-Kracht. Per groep zijn er 3 geboorte groepen aangemaakt: Q1=(01-10/31-01), Q2=(01-02/31-05) & Q3=(01-06/31-09). De groepen Q1 en Q3 zijn vergeleken door de Mann-Whitney U test. Na het excluderen van de niet-relevante proefpersonen en de missende waardes bleven er 222 proefpersonen over die mee deden aan dit onderzoek. Hiervan waren er 50 (45,9%) jongens en 59(54,1%) meisjes in groep 4. In groep 8 waren dit er 67(59,3%) jongens en 46 (40,7%) meisjes. Uit de resultaten kwam er geen significant verschil (p=0,983) bij groep 4 & (p=0,483) bij groep 8. Kortom er is geen geboortemaand-effect op het onderdeel sprongkracht bij basisschoolleerlingen uit groep 4 & 8 in het bewegingsonderwijs gevonden. Er zou in het bewegingsonderwijs meer onderzoek naar het geboortemaand-effect moeten worden gedaan om en meer onderbouwde aanbeveling te kunnen doen aan het beroepspraktijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk