De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Transfer of skills' : ‘De invloed van de lay-up op de fosburyflop’

Rechten:

'Transfer of skills' : ‘De invloed van de lay-up op de fosburyflop’

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of er transfer of skill optreedt bij de fosburyflop, wanneer er getraind is op een lay-up door vmbo-leerlingen van de leeftijd 13-14 jaar. Dit ten opzichte van een gelijke groep die niet op de lay-up heeft getraind. De interventiegroep onderging trainingen gericht op de lay-up, gerelateerd aan de fosburyflop. De controlegroep onderging trainingen gericht op de bovenhandse volleybaltechniek- niet gerelateerd aan de fosburyflop. Er is bij beide groepen zowel een nulmeting als een eindmeting afgenomen. Tussen de metingen zat een trainingsperiode van drie weken. Transfer of skill is op een kwantitatieve wijze gemeten, aan de hand van maximale spronghoogte bij de fosburyflop. De data is onderzocht middels een repeated measures anova. De interventiegroep bestond uit 22 leerlingen waarbij een gemiddelde spronghoogte werd gemeten van 108,42 (8,17) cm tijdens de nulmeting en 111,84 (8,53) cm tijdens de eindmeting. De controlegroep bestond uit 18 leerlingen waarbij een gemiddelde spronghoogte werd gemeten van 112,18 (12,77) cm tijdens de nulmeting en 106,56 (12,87) cm tijdens de eindmeting. Er is een significant interactie-effect opgetreden tussen de controle- en interventiegroep (F (1,33) = 21,39; p < 0,01). Na het aantreffen van een significant verschil in interactie-effect tussen interventie- en controlegroep is er een paired samples t-test uitgevoerd. Bij de interventiegroep was er een significant verschil in prestatieverbetering (t (18) = -2,691; p < 0,05). Bij de controlegroep was er een significant verschil in prestatieafname (t (15) = 3,737; p < 0,01). Geconcludeerd kan worden dat Transfer of skill plaatsvindt bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid, als er op een gelijksoortige beweging getraind wordt. Prestatieafname met betrekking tot de aan te leren vaardigheid, vindt plaats wanneer er een periode geen aandacht besteed wordt aan een aan de te leren vaardigheid. Voor de praktijk betekent dit dat gebruik van transfer of skill kan zorgen voor efficiëntie, diversiteit en daarmee plezier in de te trainen vaardigheden. Wanneer de planning goed is zal het leereffect groter zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk