De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van geslacht op de motorische competentiebeleving bij Nederlandse kinderen in de basisschoolleeftijd

Rechten:

De invloed van geslacht op de motorische competentiebeleving bij Nederlandse kinderen in de basisschoolleeftijd

Rechten:

Samenvatting

In Nederland zijn de onderzoeken nog uitgebleven op het gebied van de motorische competentiebeleving in relatie met sekse. Het is nog niet eerder onderzocht of de hogere motorische competentie van de jongens ook leidt tot een hogere motorische competentiebeleving in vergelijking met meisjes. Het doel van dit onderzoek is om de motorische competentiebeleving van Nederlandse jongens en meisjes tussen de acht en twaalf jaar te meten en vervolgens te constateren of er een significant verschil aanwezig is. Bij 208 kinderen van zes verschillende basisscholen (groep 5 tot en met 8) werd de “hoe ik meestal ben” vragenlijst afgenomen om de motorische competentiebeleving te meten. Met behulp van de parametrische independent-sample t-test is getoetst of er een tweezijdig significant verschil is tussen jongens en meisjes. Er is geen significant verschil gevonden in de motorische competentiebeleving tussen Nederlandse jongens en meisjes in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar (p = 0.08). De gemiddelde score op de vragenlijst van de totale onderzoeksgroep is 65,52(8,57), waarbij de jongens een gemiddelde scoorden van 66,58(7,99) en de meisjes gemiddeld 64,50(9,01) scoorden. Op basis van deze resultaten wordt er een advies uitgebracht naar bewegingsonderwijzers om zich geen zorgen te maken over de invloed van selffulling prophecy. De manier van lesgeven en de soort activiteiten hoeven dus nog niet aangepast te worden om de motorische competentie beleving van één van beide sekse te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk