De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Succes- en faalfactoren bij de implementatie van beweegbreaks in het primair onderwijs

Rechten:

Succes- en faalfactoren bij de implementatie van beweegbreaks in het primair onderwijs

Rechten:

Samenvatting

Veel scholen zijn voldoende overtuigd van het feit dat sport en bewegen een positief effect teweeg kan brengen op de cognitieve prestaties van leerlingen, maar het merendeel experimenteert hier niet mee. Het doel van dit onderzoek is daarom om inzichtelijk te maken in hoeverre de beweegbreaks worden uitgevoerd en welke determinanten invloed hebben op de implementatie van de interventie. De interventie die centraal staat is van het uitgevoerde onderzoek van Smart Moves waar 11 klassen destijds aan deelnamen. Zij hebben negen weken lang elke schooldag beweegbreaks uitgevoerd om te onderzoeken of bewegen in combinatie met leren een positief effect teweegbrengt. Dit onderzoek betreft een procesevaluatie waarbij aan de hand van het RE-AIM model de implementatiefase in kaart wordt gebracht. Het bevat een commitment analyse waarbij de uitvoering van de beweegbreaks wordt geanalyseerd op basis van de Friedman test en de Wilcoxon signed-rankstoets. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met de betrokken leerkrachten om op die manier inzicht te krijgen in de beïnvloedbare determinanten. Als leidraad voor het onderzoek worden de fases en de verwante categorieën van determinanten binnen het innovatieproces gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat het hoogste uitvoeringspercentage 98% is, het laagste uitvoeringspercentage 49% is en het gemiddelde 84% bedraagt. De meeste beweegbreaks zijn in week 3 uitgevoerd en de minste uitvoeringen vonden plaats in week 5 en week 7. De top drie determinanten die van invloed zijn op de interventie tijdens de implementatie zijn hoeveelheid tijd, logistieke zaken en de materiele voorzieningen. Concluderend kan gesteld worden dat de mate waarin de beweegbreaks zijn uitgevoerd hoog is en dat er inzicht is gekomen in de determinanten die invloed hebben op de implementatie van de beweegbreaks. De school moet rekening houden met de beschikbare tijd, logistieke zaken zoals het lesprogramma en de materiele zaken als men de beweegbreaks wilt invoeren. Daarbij moet de school het besluit omtrent de invoering in samenspraak met de leerkrachten nemen en daarbij de bereidwilligheid van de leerkrachten in ogenschouw nemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk