De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezondheidsinterventie op het Echnaton College en het effect op de prevalentie van overgewicht

Rechten:

Gezondheidsinterventie op het Echnaton College en het effect op de prevalentie van overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om te kijken of de gezondheidsinterventie op het Echnaton College invloed heeft op de mate van overgewicht bij de leerlingen. Dit aangezien er steeds meer mensen te maken hebben met overgewicht, wat vaak al begint op jonge leeftijd bij kinderen. De leerlingen (n=155) hebben drie jaar de gezondheidsinterventie gevolgd, en worden ieder schooljaar gemeten. Door middel van de vier punt huidplooimeting is de data verzameld en deze meting is uitgevoerd door studenten van de ALO Amsterdam. De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn de metingen uit schooljaar 2012/2013 en 2015/2016. Deze data is verzameld in een Excel-bestand en ingevoerd in SPSS voor de analyse. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat analyse. Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil is tussen de som van de huidplooimetingen van de leerlingen uit 2012 en dezelfde leerlingen uit 2015 (X2=4,665; p=0,041). In 2012 waren er 65 leerlingen (41,9%) met overgewicht en in 2015 waren er 84 leerlingen (54,2%) met overgewicht. De gemiddelde som van de huidplooimetingen uit 2012 was 37,81mm met een bijbehorende standaarddeviatie van 22,648. De gemiddelde som van de huidplooimetingen uit 2015 was 45,10mm met een bijbehorende standaarddeviatie van 28,609. Er kan geconcludeerd worden dat er na de interventie in 2015 een hogere prevalentie van overgewicht was bij de leerlingen van het Echnaton College dan in 2012. Scholen zouden op basis van dit onderzoek geadviseerd kunnen worden om de interventies die worden toegepast specifiek gericht te laten zijn op de prevalentie van overgewicht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk