De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het verband tussen motoriek en cognitie? : Een onderzoek naar statische balans en wiskundige vaardigheden bij brugklasleerlingen

Rechten:

Wat is het verband tussen motoriek en cognitie? : Een onderzoek naar statische balans en wiskundige vaardigheden bij brugklasleerlingen

Rechten:

Samenvatting

In de huidige studie is onderzocht of er een verband is tussen statische balans en wiskundige vaardigheden bij havoleerlingen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 14 jaar. De totale steekproef bestaat uit 60 leerlingen van het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Er hebben 23 jongens en 37 meisjes deelgenomen. De statische balans is gemeten middels de Flamingo-test, welke deel uitmaakt van de Eurofit Test Batterij. De wiskundige vaardigheden zijn gemeten middels de VAS-toets Rekenen. Hieruit volgt een percentielscore op de taken ‘meten en meetkunde’, ‘verhoudingen’, ‘verbanden’, ‘getallen’ en een gemiddelde van deze taken. Uit de Pearson’s correlatie test is gebleken dat er geen verband bestaat tussen de gemiddelde score Rekenen en statische balans (r = .127, p < .334). Tevens is er ook geen verband gevonden tussen één of meerdere taken van de VAS-toets Rekenen en statische balans (‘meten en meetkunde’ r = .132, p < .313; ‘verbanden’ r = .109, p < .405; ‘verhoudingen’ r = .075, p < .567; ‘getallen’ r = .065, p < .620). Er kan geconcludeerd worden dat er geen relatie is gevonden tussen statische balans en wiskundige vaardigheden bij havoleerlingen van 12 tot en met 14 jaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk