De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergroting van het leereffect door verbetering in pedagogisch klimaat in het speciaal basisonderwijs

Rechten:

Vergroting van het leereffect door verbetering in pedagogisch klimaat in het speciaal basisonderwijs

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om het pedagogisch klimaat binnen een groep positief te beïnvloeden, ten behoeve van het vergroten van het leereffect. De groep toonde namelijk een onveilige sfeer met vormen van intolerantie en fysieke- en verbale agressiviteit. Dit, terwijl een veilig pedagogisch klimaat een basis is om tot leren te komen. De lessen en interventies binnen dit onderzoek zijn op basis van de zelfdeterminatietheorie ontworpen. Door middel van een vragenlijst, die onder begeleiding is afgenomen, werd gemeten in hoeverre de leerlingen in de groep pedagogische veiligheid ervaarden voor- en na de interventieperiode van 13 weken. Via SPSS zijn de data met een wilcoxen signed rank test geanalyseerd. Er werd een significant verschil tussen de voor- en de nameting gevonden (Z=-3,065; p=0,002). De gemiddelde score bij de voormeting bedroeg 30,08(6,40) punten en bij de nameting scoorde de interventiegroep gemiddeld 48(6,51) punten. Daarnaast is het leereffect binnen de lessen gemeten met behulp van een Paired samples t-test. Ook hiermee werd een significant verschil gevonden van (t= -3,796; p=0,013). De gemiddelde score bij de voormeting bedroeg 3,00(1,67) en bij de nameting bedroeg de gemiddelde score 4,17(1,17). De conclusie van dit onderzoek luidt dat het toepassen van interventies vanuit de zelfdeterminatietheorie een positief en significant effect heeft gehad op het pedagogisch klimaat en het leereffect binnen deze groep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk