De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sleutel tot vermindering van voedselverspilling en welvaartsziekten : 3- dimensionaal verkleinen van verpakkingen, inzichten van professionals en consumenten

Rechten:

De sleutel tot vermindering van voedselverspilling en welvaartsziekten : 3- dimensionaal verkleinen van verpakkingen, inzichten van professionals en consumenten

Rechten:

Samenvatting

Doelstelling Door het verzamelen van kennis vanuit twee groepen, de professionals welke werkzaam zijn in de voedingsindustrie en de consumenten, kunnen verbanden getrokken worden tot een eventuele oplossing voor welvaartziekten, voedselverspilling en de genuttigde portie-grootte. Hierin wordt ook gekeken of het eventueel verkleinen van verpakkingen hier een rol in kunnen gaan spelen. De professionals in de voedingsindustrie kunnen de informatie gebruiken in hun dagelijkse werkveld omdat ze meer informatie hebben over het gedrag van de consumenten en de uitkomsten uit de literatuur. Methoden en materialen Er is een literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het literatuuronderzoek was gericht op het vinden van wetenschappelijke informatie over verpakkingen in relatie tot voedselverspilling, welvaartziekten en portie-grootte. De onderwerpen zijn gezocht in verband met elkaar, los van elkaar en met verpakkingen, marketing en perceptie. Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd bij twee groepen, consumenten en professionals. Bij deze groepen zijn half- gestructureerde interviews afgenomen bij 12 consumenten en 5 professionals. Er is ook gekeken naar eventuele verbanden tussen consumenten onderling, professionals onderling en tussen consumenten en professionals. Resultaten Het literatuuronderzoek gaf aan dat er een interdisciplinaire aanpak nodig is om voedselverspilling en welvaartziekten tegen te gaan. ‘Downsizen’ kan volgens de literatuur ongemerkt gebeuren en in voordeel zijn voor zowel de bedrijven als consumenten. De literatuur gaf ook aan dat de consument zelf rekening kan houden met zijn gezondheid door te letten op het consumeren van suikerhoudende dranken en snacks met een hoogenergetische waarde. De diepte-interviews gaven aan dat zowel de professionals als de consumenten het belangrijk vinden dat er voorlichting gegeven wordt om de kennis te vergroten en reclame te voeren voor gezonde producten zoals groente. Maar ook een voedselplan voor supermarkten, zodat het overige voedsel dat anders verspild wordt een nieuwe bestemming krijgt, en om voorzichtig om te gaan met logo’s en keurmerken omdat deze vooral veel verwarring kunnen scheppen bij de consumenten. Tevens is het ook belangrijk dat de bedrijven transparant zijn tegenover de consumenten, zodat de partijen elkaar beter begrijpen en het vertrouwen onderling zal groeien. Conclusie Een aanpassing van de portie-grootte kan beter aansluiten bij de huishoudens van de consumenten, waardoor deze een beter inkoopbeleid kunnen hanteren. Hierdoor wordt minder en voldoende geconsumeerd en minder voedsel weggegooid. De overhead kan wel meer voorlichting geven om zo de kennis van de consument te vergroten, maar een deel van de verantwoordelijkheid zal blijven liggen bij de consument zelf. De verpakking veranderen in 1 of 3 dimensies hangt af of het bedrijf het risico wil nemen om de verpakking te veranderen terwijl de consument hier niks van merkt. Hierbij is het risico dat wanneer de consument erachter komt, deze het bedrijf zal wantrouwen. Maar wanneer het bedrijf transparant is in zijn handelen zal de consument het eerder begrijpen en accepteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk