De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen de inname van plantaardig of dierlijk eiwit en de spierkracht en spiermassa

Rechten:

Het verband tussen de inname van plantaardig of dierlijk eiwit en de spierkracht en spiermassa

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding: Nederland is aan het vergrijzen. Naast het feit dat het aantal ouderen groeit neemt ook de levensverwachting toe. Hierdoor stijgt het aantal ouderen met leeftijd gerelateerde (dubbel) problematiek, zoals fysieke achteruitgang, sarcopenie en verlies van zelfredzaamheid. Eiwitten spelen een belangrijke rol bij het tegengaan of vertragen van deze problematiek. Echter is er weinig onderzoek gedaan naar de bronnen van eiwit en hun verband met de spiermassa en spierkracht bij ouderen. Binnen dit onderzoek wordt aan de hand van metingen op basis van een lineaire regressie analyse gekeken of er een verband is tussen eiwitbron en spiermassa en spierkracht bij 104 ouderen (>55 jaar). Doel: Doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er een verband is tussen de eiwitbron (plantaardig en dierlijk) en spiermassa en spierkracht. Methode: In totaal zijn er 104 mensen geïncludeerd in het onderzoek. Een DEXA scan en handknijpkracht test zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de spiermassa en spierkracht. Driedaags voedingsdagboeken werden afgenomen om de eiwitinname te meten. De deelnemer werd op basis van de eiwit inname ingedeeld in een onderzoeksgroep, wanneer de deelnemer >55% van de eiwitinname uit plantaardige eiwitten haalde kwam de deelnemer in onderzoeksgroep I (plantaardig) en wanneer de deelnemer >55% van de eiwit inname uit dierlijke eiwitten haalde kwam deze in onderzoeksgroep II (dierlijk). Vervolgens is er door middel van een lineaire regressie analyse gekeken of er een significant lineair verband bestaat tussen de eiwitbron en de spiermassa en spierkracht. Er zijn 4 regressie analyses uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor de verstorende factoren leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Hierbij zijn vetvrije massa en de handknijpkracht de afhankelijke variabele en de eiwitbron de onafhankelijke variabele. Resultaten: Van de 104 deelnemers blijkt van 97 deelnemers de demografische kenmerken volledig te zijn ingevuld. Hiervan is 20% man en 76% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 71.7 jaar (SD 7,3). 93% van de deelnemers heeft een westerse etniciteit. 93 deelnemers hebben hun driedaagse voedingsdagboeken volledig ingevuld. De gemiddelde totale eiwitinname is 76.1 gram (SD 21.6). De gemiddelde plantaardige eiwitinname is 28.5 gram. De gemiddelde dierlijke eiwitinname is 47.7 gram. Uit de regressie analyses is gebleken dat er geen significant verband is tussen de eiwitinname, vetvrije massa en handknijpkracht in onderzoeksgroep 1 (plantaardig). Er bestaat een positief lineair verband tussen de inname van dierlijk eiwit en vetvrij e massa (B=29.758, p=0.19). Echter tussen dierlijk eiwit en de handknijpkracht is een significant negatief verband gevonden (B= -0.117, p=0.03). Conclusie: Er lijkt geen significant verband te zijn tussen de bron (plantaardig of dierlijk) van eiwit en de vetvrije massa. Wel lijken dierlijke eiwitten significant negatief geassocieerd te zijn met de handknijpkracht, terwijl plantaardige eiwitten dat niet zijn. Conclusie: Er lijkt geen significant verband te zijn tussen de bron (plantaardig of dierlijk) van eiwit en de vetvrije massa. Wel lijken dierlijke eiwitten significant negatief geassocieerd te zijn met de handknijpkracht, terwijl plantaardige eiwitten dat niet zijn. Conclusie: Er lijkt geen significant verband te zijn tussen de bron (plantaardig of dierlijk) van eiwit en de vetvrije massa. Wel lijken dierlijke eiwitten significant negatief geassocieerd te zijn met de handknijpkracht, terwijl plantaardige eiwitten dat niet zijn. Conclusie: Er lijkt geen significant verband te zijn tussen de bron (plantaardig of dierlijk) van eiwit en de vetvrije massa. Wel lijken dierlijke eiwitten significant negatief geassocieerd te zijn met de handknijpkracht, terwijl plantaardige eiwitten dat niet zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk