De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een voedingsconcept voor het Antoni van Leeuwenhoek : Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar een voedingsconcept dat aansluit op de wensen en voedingsgerelateerde klachten van oncologiepatiënten

Rechten:

Een voedingsconcept voor het Antoni van Leeuwenhoek : Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar een voedingsconcept dat aansluit op de wensen en voedingsgerelateerde klachten van oncologiepatiënten

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In 2016 heeft Stuurgroep Ondervoeding onderzoek gedaan naar voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen. Er zijn vanuit alle onderzochte voedingsconcepten succesfactoren en verbeterpunten naar voren gekomen. Het aanbod van een onbeperkt aantal eetmomenten is één van de succesfactoren. Op basis van de succesfactoren wordt het meest optimale voedingsconcept getoond. Aan dit onderzoek hebben 80 ziekenhuizen deelgenomen waarbij het Antoni van Leeuwenhoek op plek 31 is geëindigd. Het resultaat van de plaatsing was de aanleiding voor dit onderzoek. Doel Het doel van dit afstudeerproject was om te onderzoeken aan welke factoren een voedingsconcept moet voldoen om aan te sluiten op de wensen en voedingsgerelateerde klachten van oncologiepatiënten uit het Antoni van Leeuwenhoek. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek werden aanbevelingen gegeven. Methoden In dit onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Door middel van interviews onder een aantal medewerkers werd het huidige voedingsconcept globaal in kaart gebracht. Daarnaast zijn de interviews gebruikt om te onderzoeken hoe een voedingsconcept kan inspelen op de oncologiepatiënten. Tevens werd een vragenlijst opgesteld. Deze werd op één dag afgenomen onder patiënten in de kliniek, spoedafdeling en Clinical Research Unit (CRU). Hiermee is onderzocht wat patiënten wensen in een voedingsconcept. De succesfactoren uit het onderzoek van Stuurgroep Ondervoeding werden als leidraad gebruikt om de vragenlijst op te stellen. De vragenlijst bestond uit twaalf vragen, waarvan één open vraag. Resultaten Het huidige voedingsconcept bestaat uit vaste eetmomenten waarbij drie hoofdmaaltijden worden afgewisseld met drie tussenmaaltijden. 59 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria voor de vragenlijst, waarvan de respons 54 vragenlijsten bedroeg. Uit de vragenlijst bleek dat 56,6% van de patiënten de keuze wil hebben tussen warme en koude maaltijden. Daarnaast gaf 53,7% van de patiënten aan het prettig te vinden als de voedingsassistenten kan adviseren bij de keuze van een hoofd- en tussenmaaltijd. In de interviews met voedingsassistenten en de diëtisten kwam naar voren dat de voedingsassistenten vaak geen tussenmaaltijden aanbieden. Daarnaast werd in deze interviews benoemd dat zij over onvoldoende kennis beschikken met betrekking tot voeding bij kanker en voedingsgerelateerde klachten. De meeste patiënten (33%) beschreven in de open vraag dat zij een onbeperkt aantal eetmomenten wensen. Echter, stond 45,3% neutraal tegenover de meerkeuzevraag hoe belangrijk zij een onbeperkt aantal eetmomenten vinden. Daarentegen benoemde een diëtist in het interview dat een voedingsconcept kan inspelen op oncologiepatiënten door een onbeperkt aantal eetmomenten te hanteren. Conclusie Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat een onbeperkt aantal eetmomenten, keuze tussen warme en koude maaltijden en de adviserende rol van de voedingsassistenten belangrijke variabelen zijn in een voedingsconcept gericht op oncologiepatiënten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk