De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maagretentie bij enterale voeding : een systematisch literatuuronderzoek

Rechten:

Maagretentie bij enterale voeding : een systematisch literatuuronderzoek

Rechten:

Samenvatting

Introductie: In Nederlandse ziekenhuizen is gebleken dat 20-40% van de ziekenhuispatiënten ondervoed is. Bij patiënten met risico op ondervoeding moet er overwogen worden te starten met enterale voeding. Aspiratie is een gevreesde complicatie bij enterale voeding, wat kan leiden tot aspiratiepneumonie. Aspiratie komt onder andere voor bij patiënten met een verminderde maagontlediging, neurologische- en gesedeerde patiënten en zou kunnen worden voorkomen door het bepalen van maagretentie. Daarnaast kunnen er als gevolg van enterale voeding een aantal gastro-intestinale complicaties (GIC) optreden zoals braken, diarree, constipatie en hoge Gastric Residual Volumes (GRV). Door het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek, is de verwachting dat deze complicaties juist kunnen worden ingeschat, waardoor enterale voeding minder vaak wordt onderbroken en dat er adequaat gevoed wordt. Methode: Tussen februari tot en met april 2017 is er een zoekactie uitgevoerd binnen de databanken PubMed en TRIP-database. Alle artikelen zijn getoetst aan de hand van opgestelde inclusie- en exclusiecriteria. Relevante gegevens zijn geëxtraheerd uit de geïncludeerde artikelen en opgenomen in een data-extractie tabel. De artikelen zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit met behulp de kwaliteitschecklisten van het Centraal BeleidsOrgaan (CBO), waarna het level of evidence is bepaald. Aan elke conclusie is het niveau van bewijskracht toegekend op basis van het level of evidence en werden er aanbevelingen voor de praktijk gedaan. Resultaten: Uit de 1863 hits uit beide databanken zijn 31 artikelen geïncludeerd. Al het gevonden bewijs is gebaseerd Intensive Care (IC) patiënten. De belangrijkste resultaten beschrijven dat er een drempel van 500ml maagretentie moet worden gehanteerd. GRV zou niet moeten worden bepaald omdat de voedingsbehoefte dan sneller kan worden behaald, zonder hogere incidentie van Ventilator Associated Pneumonia (VAP). Behandelmethodieken zoals het toedienen van erythromycine of metoclopramide zou zowel GRV als de voedingsinname verbeteren op korte termijn. De combinatietherapie leidt tot een betere voedingsinname en verbetering van GRV ten opzichte van erythromycine alleen. Het preventief plaatsen van een post-pylorische voedingssonde in het duodenum of jejunum zou leiden tot een verminderde incidentie op hoge GRV (>200ml). Daarnaast leidt het mogelijk tot een lagere incidentie van VAP, braken en een hogere voedingsinname. Het suppleren van omega-3 bij patiënten met brandwonden zou de incidentie op maagretentie kunnen verkleinen. Starten binnen 24uur of >24uur geeft geen verschil in Upper Digestive Intolerance (UDI) bij patiënten met een Injury Severety Score (ISS) score van >20. Starten met een optimale inloopsnelheid van 25kcal/dag zou mogelijk leiden tot meer episodes van GRV >300ml. Tenslotte is er een aanwijzing dat er minder vaak hoge GRV’s voorkomen wanneer er gestart wordt met de inloopsnelheid 10ml/uur tegenover 25ml/uur. Conclusie: De GRV zou niet meer bepaald moeten worden. Als het toch bepaald wordt, dan mag de enterale voeding niet onderbroken of gestopt worden bij een drempel van <500ml maagretentie. Enterale voeding via een post-pylorische voedingssonde wordt aangeraden ter bevordering van voedingsinname en incidentie op GIC en VAP. Er moet nader onderzoek gedaan worden naar de effecten van prokinetica en overige onderzochte preventieve maatregelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk