De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mindfulness voor de diëtetiek : Geschikte aanpak bij verstoord eetgedrag en laag zelfbeeld

Rechten:

Mindfulness voor de diëtetiek : Geschikte aanpak bij verstoord eetgedrag en laag zelfbeeld

Rechten:

Samenvatting

Inleiding Een groeiend aantal vrouwen ontwikkelt een laag zelfbeeld. Dit komt mede door de invloed van de media, waarin een schoonheidsideaal de standaard aangeeft. Daarnaast wordt de groeiende objectificatie van vrouwen door marketeers gretig gebruikt om vrouwen het gevoel te geven niet goed genoeg te zijn. Tot slot is mindfulnessbeoefening bewezen effectief voor het verbeteren van het zelfbeeld en het gevoel van zelfcompassie. Dit lage zelfbeeld leidt tot verstoord eetgedrag, wat zich verder kan ontwikkelen in een eetstoornis. Daarom is er onderzoek gedaan om mindfulness in te zetten bij deze doelgroep: jonge vrouwen. De onderzoeksvraag luidt dan ook: wat zijn de 15 beste mindfulnessoefeningen voor het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en een gezond en evenwichtig eetgedrag bij vrouwen tussen de 16-35 jaar met een gezond BMI? Methoden Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar zelfbeeld, mindfulness en verstoord eetgedrag én een kwalitatief onderzoek bestaande uit diepte-interviews met mindfulness-professionals. In de interviews is aandacht besteed aan verschillende factoren die het eetgedrag zouden kunnen beïnvloeden, waarbij de vraag welke mindfulnessoefeningen hierbij effectief kunnen worden ingezet, centraal stond. Resultaten Uit de resultaten komt naar voren dat de algemene houding die wordt aangeleerd in mindfulness het belangrijkst is. Regelmatige beoefening van mindfulness is essentieel voor verandering in het gedrag/zelfbeeld, waarbij het inzicht in de basisprincipes van mindfulness (je bent niet je gedachten) essentieel is om aan de doelgroep te leren. Voor het effectief begeleiden van de doelgroep is het belangrijk dat je als diëtistische beroepsbeoefenaar uit eigen ervaring advies kunt geven. Hierdoor kun je vanuit een ander perspectief naar de cliënt kijken en beter kunt inschatten waar iemand ondersteuning door middel van mindfulness nodig heeft. Op de volgende manieren kun je mindfulness het beste inzetten voor de doelgroep: compassieoefeningen, yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen, gedachtendagboekje, inzicht krijgen in patronen, mindfulness bij dagelijkse activiteiten, complimenten geven, dankbaarheidsoefening, herhalen van mantra’s passend voor de situatie, gedachten/emoties delen met een groep en een dagboek bijhouden waarin je alleen vriendelijk mag zijn. Conclusie Geconcludeerd kan worden dat voor een juiste begeleiding van deze jonge vrouwen, eigen ervaring van de diëtist met mindfulness essentieel is. Daarbij is het leren van de juiste houding in mindfulness belangrijker dan specifieke oefeningen. Hierin zijn compassieoefeningen, het analyseren van gedachten, ademhalingsoefeningen of lichaamsgerichte oefeningen het beste om deze houding te trainen bij de doelgroep en tegelijkertijd ondersteuning te bieden in hun problematiek; waarbij herhaling essentieel is voor verandering in het gedrag/zelfbeeld. Aanbevelingen Dit betekent voor de diëtistische beroepspraktijk dat het volgen van een (basis)mindfulnesstraining belangrijk is. Daarnaast is het aanleren van de basisprincipes van mindfulness aan de cliënt, belangrijk als eerste stap in een effectieve begeleiding. Daarbij zijn de specifieke oefeningen per verstorende factor van het eetgedrag goed om mee te geven aan de cliënt. De diëtist moet duidelijk maken dat verandering bewerkstelligd wordt door regelmatige beoefening. Daarnaast is belangrijk de cliënt duidelijk te maken dat de oefeningen niet een directe oplossing bieden maar dat ze dienen ter ondersteuning of verbetering van het gedrag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk