De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prijzen vanuit de statische of groeimindset - Het effect van prijzend docentgedrag op de motivatie van leerlingen in de les L.O

Rechten:

Prijzen vanuit de statische of groeimindset - Het effect van prijzend docentgedrag op de motivatie van leerlingen in de les L.O

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te kijken welk effect het prijzende docentgedrag vanuit een statische dan wel op groei gerichte mindset op de motivatie van leerlingen van 14 en 15 jaar op het middelbaar onderwijs tijdens de gymles was. De groep participanten bestond uit 97 deelnemers, allen 3e jaars havisten van het Vechtstede College te Weesp. De groep was samengesteld uit 48 meisjes en 49 jongens en hadden bij aanvang van het onderzoek een gemiddelde leeftijd van 14,2 jaar. De participanten hebben achtereenvolgens een zeer makkelijke taak (1), een zeer moeilijke taak (2) en een zeer makkelijke taak (3) met tussenpozen van een week uitgevoerd binnen de gymles. Direct na het uitvoeren van de taak kregen de participanten individueel mondelinge prijzende feedback vanuit een statische of een groeimindset. Er is middels de vragenlijst gekeken naar de correlatie tussen de ontvangen prijzing vanuit een bepaalde mindset en de motivatie van de participanten op alle drie de meetmomenten (in het bijzonder na een faalmoment). Tevens is er gekeken naar een eventueel verband tussen de ontvangen feedback vanuit een bepaalde mindset en de mate van ontwikkelen van een statische of op groei gerichte mindset. De resultaten lieten zien dat de vrouwelijke participanten significant meer gemotiveerd waren wanneer zij geprezen werden vanuit groeimindset op meetmomenten 1 (p = ,039) en 3 (p = ,008) in vergelijking tot wanneer zij geprezen werden vanuit een statische mindset. Voor de mannen is er geen significant verschil in motivatie gevonden tussen beide interventiegroepen op meetmomenten 1, 2 en 3. Er bleek tevens geen significant verband te zijn tussen de ontvangen prijzingen vanuit de statische dan wel op groei gerichte feedback en de mindset die de participanten aanhingen, respectievelijk voor de groei geprezen man (p = ,482) en vrouw (p = ,230) en voor de statische geprezen man (p = ,759) en vrouw (p = ,160). Daarnaast bleek dat de participanten, zowel uit de groeimindset geprezen groep als uit de statische mindset geprezen groep, direct na het faalmoment significant het meest gemotiveerd waren voor het uitvoeren van de opdracht in vergelijking tot meetmoment 1 en 3. Concluderend bleek er een positieve significante relatie te bestaan tussen de prijzende feedback vanuit een groeimindset en het motivatieniveau van de vrouwelijke participanten op meetmomenten 1 en 3. De prijzende feedback vanuit een statische of groeimindset bleek een niet significante positieve trend te onderhouden met de mate waarin de participanten een statische of een groeimindset aanhingen. De participanten waren significant het meest gemotiveerd na het uitvoeren van een zeer moeilijke taak. Er wordt geadviseerd longitudinaal onderzoek te doen waarin de effecten van prijzen vanuit een statische of op groei gerichte mindset op de motivatie over een langere periode getoetst worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk