De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De waarde van modified Constraint Induced Movement Therapy (mCIMT) in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): binnen woon-, zorg- en revalidatiecentrum Amaris Gooizicht

Rechten:

De waarde van modified Constraint Induced Movement Therapy (mCIMT) in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): binnen woon-, zorg- en revalidatiecentrum Amaris Gooizicht

Rechten:

Samenvatting

Het afstudeerproject is voortgekomen uit een vraag van woon-, zorg- en revalidatiecentrum Amaris Gooizicht te Hilversum. De vraag heeft betrekking op het verbeteren van het revalidatieproces van CVA-cliënten met een paretische arm en hand. De behandelmethode mCIMT is effectief ter verbetering van de arm- en handfunctie. In dit afstudeerproject is onderzocht of mCIMT een waarde heeft binnen de GRZ. Doelstelling: Het doel van het afstudeerproject is om een onderzoeksrapport met aanbevelingen te leveren aan de afdeling Ergotherapie van Amaris Gooizicht over de effectiviteit van de mCIMT op het verbeteren van het functioneel handelen bij cliënten met een paretische arm- en hand ten gevolge van CVA. Methode: Er is gebruikt gemaakt van literatuuronderzoek en kwalitatief praktijkonderzoek om de hoofdvraag te beantwoorden. Het kwalitatief praktijkonderzoek bestaat uit semigestructureerde interviews en enquêtes. In totaal zijn er zes participanten geïnterviewd die werkzaam zijn binnen revalidatiecentra. Vier respondenten uit de Geriatrische Revalidatiezorg hebben de enquête ingevuld. Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gekomen dat mCIMT een effectieve behandelmethode is in de subacute fase die moet voldoen aan drie hoofdcomponenten: repetitieve taakgerichte training, transfer package en beperken van de minder aangedane bovenste extremiteit. Er kan alleen gesuggereerd worden dat mCIMT effect heeft op langere termijn. Uit het kwalitatieve praktijkonderzoek is gebleken dat professionals en cliënten enthousiast zijn over de behandelmethode mCIMT. Er wordt wel aangegeven dat het een intensieve behandelvorm is en dat de cliënten gemotiveerd moeten zijn om te werken aan hun eigen herstel. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat mCIMT een meerwaarde heeft binnen de GRZ

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk