De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schrijven en de inzet van tablets

Rechten:

Schrijven en de inzet van tablets

Rechten:

Samenvatting

Adviesverslag Vraagstelling: Op welke manier kunnen Apps op een tablet ingezet worden tijdens de kinderergotherapeutische en kinderfysiotherapeutische interventies, waarmee de schrijfkwaliteit en de frequentie van het schrijven wordt verhoogd, bij kinderen met (mogelijke) DCD en bij kinderen die door te weinig oefenen in het schrijven schrijfproblemen hebben in de leeftijd 4 tot en met 8 jaar? Methode: Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door middel van het afnemen van interviews en enquêtes. De afgenomen interviews zijn volledig uitgetypt en vervolgens zijn er door open coderen, axiaal coderen en selectief coderen thema’s naar voren gekomen en zijn de resultaten beschreven. Resultaten: De gevormde hoofdthema’s zijn interventies, schrijven en materialen, omgeving, voordelen en nadelen/wensen. Uit het thema interventies komt naar voren dat de tablet als middel ingezet moet worden naast taakgericht oefenen om de transitie naar pen en papier te optimaliseren. Bij het thema schrijven en materialen wordt aangegeven dat de tablet een andere weerstand heeft en de grootte en positie anders is dan bij het schrijven op papier. Daarnaast blijkt dat de stylus pen wisselend wordt ingezet. In het thema omgeving wordt beschreven dat het een voordeel is dat er verschillende werkplekken en meubilair gebruikt kan worden. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de invloed van licht en geluiden. Voordelen van de tablet zijn dat het motiverend is, het aansluit bij de belevingswereld van het kind, de concentratie en de oefenfrequentie verbeterd. De nadelen zijn de onduidelijkheid die heerst over hoe de tablet ingezet kan worden, de beperkte evidence en dat Apps niet aansluiten bij de schrijfmethodes. Een overzicht van de Apps ontbreekt en de mogelijkheden van de verschillende Apps zijn nog niet optimaal om op een goede manier aan te sluiten bij het kind. Conclusie: Vervolgonderzoek is nodig om een bijdrage te leveren aan verduidelijking. Op dit moment is er te weinig evidence over de resultaten die het schrijven op een tablet geeft. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de verschillende therapeuten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk