De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek omgevingsbesturing op de particuliere markt voor cliënten met een ultrahoge dwarslaesie

Rechten:

Onderzoek omgevingsbesturing op de particuliere markt voor cliënten met een ultrahoge dwarslaesie

Rechten:

Samenvatting

Vanuit de Hoogstraat is de vraag gekomen om te onderzoeken hoe ergotherapeuten, revalidanten met een ultra hoge dwarslaesie, kunnen ondersteunen in het keuzeproces naar omgevingsbesturing op de particuliere markt. De onderzoeksvraag waarmee gewerkt is, luidt: “Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de ergotherapeuten van de Hoogstraat een structuur krijgen in het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, voor cliënten met een ultra hoge dwarslaesie, door middel van omgevingsbesturing die beschikbaar is op de particuliere markt?” Om deze vraag te beantwoorden is een toegepast kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij vier deelvragen zijn opgesteld, daarbij zijn drie literatuuronderzoeken en een marktonderzoek gedaan. In de literatuuronderzoeken zijn de volgende onderwerpen uitgezocht: de kwaliteit van leven met betrekking tot een ultra hoge dwarslaesie; ondersteunende technologie en het ondersteunen van het keuzeproces. Het marktonderzoek had betrekking tot omgevingsbesturing op de particuliere markt, waarbij voornamelijk gekeken is naar aansturingsmogelijkheden die mensen met een ultra hoge dwarslaesie hebben. Om de meningen van ex-revalidanten te verkrijgen, zijn zeven interviews afgenomen. Binnen deze interviews is nadruk gelegd op het keuzeproces, de kwaliteit van leven en de omgevingsbesturing, met als uitgangspunt de particuliere markt. Verder zijn twee ergotherapeuten van de Hoogstraat geïnterviewd om vanuit hun perspectief het ondersteunen van het keuzeproces in beeld te krijgen. Uit de resultaten komt naar voren dat de ex-revalidanten meer ondersteuning hadden gewild tijdens het keuzeproces naar omgevingsbesturing. De ergotherapeuten geven aan een keuzehulp nodig te hebben, bijvoorbeeld op een site als Scouters, om de revalidanten beter te kunnen ondersteunen. De resultaten van het onderzoek hebben wij vertaald naar aanbevelingen die in de praktijk toegepast kunnen worden. In de resultaten komt naar voren welke basisstructuur het beste ontwikkeld kan worden om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ergotherapeuten. Waarbij gebruik gemaakt is van de meningen van de ex-revalidanten en de factoren die de ex-revalidanten gemist hebben tijdens het revalidatieproces. Door de aanbevelingen kunnen de ergotherapeuten de revalidanten in de toekomst beter ondersteunen bij het keuzeproces naar passende omgevingsbesturing.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk