De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsverbetering ergotherapie en handtherapie in het revalidatiecentrum van het AZP in Suriname

Rechten:

Kwaliteitsverbetering ergotherapie en handtherapie in het revalidatiecentrum van het AZP in Suriname

Rechten:

Samenvatting

De hoofdvraag/vraagstelling van het afstudeerproject luidde als volgt: ‘’Hoe kan een multidisciplinair samenwerkingsverband opgestart worden tussen de ergotherapeuten, revalidatiearts, plastisch chirurgen, fysiotherapeuten, orthopeed en orthopedisch instrumentmakers die bij de handtherapie betrokken zijn voor cliënten met pees- en zenuwletsel, als basis voor de toekomstige vanzelfsprekende multidisciplinaire samenwerking binnen de handtherapie in het revalidatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo?’’ Om de hoofdvraag/vraagstelling te kunnen beantwoorden, heeft de projectgroep literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. Met het literatuuronderzoek is de rol van ergotherapeuten op het gebied van de diagnostiek en behandeling van cliënten met pees- en zenuwletsel, en de effectiviteit van een multidisciplinaire benadering onderzocht. Met het praktijkonderzoek (gesprekken, observaties en een workshop) zijn de oorzaken van het ontbreken van een multidisciplinaire samenwerking binnen de handtherapie onderzocht en de voorwaarden voor het creëren van een multidisciplinair samenwerkingsverband vastgesteld. Vervolgens is een adviesrapport geschreven voor het schrijven van een protocol of richtlijn gericht op de multidisciplinaire samenwerking binnen de handtherapie, en het bekender maken en continueren van de rol van de ergotherapie binnen de handtherapie. De implementatie van het adviesrapport is gestart met het ontwikkelen van een profielschets van de huidige en gewenste situatie met betrekking tot de rol van de ergotherapie binnen de handtherapie. Met deze profielschets kan de rol van de ergotherapie binnen de handtherapie verduidelijkt worden en kan een basis gecreëerd worden voor het daadwerkelijk verbeteren, bekender maken en continueren van deze rol. Ondanks een aantal beperkingen kan de projectgroep concluderen dat de doelstelling van het afstudeerproject is behaald. Met een (wetenschappelijk onderbouwd) adviesrapport en de (voorlopige) ontwikkelde profielschets, heeft de projectgroep een bijdrage geleverd aan het opstarten van een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen de handtherapie in het revalidatiecentrum van het AZP.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk