De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gevolgen van de nieuwe 4-vaardighedenscan op de prevalenties van de motorische ontwikkeling

Rechten:

De gevolgen van de nieuwe 4-vaardighedenscan op de prevalenties van de motorische ontwikkeling

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om uit te zoeken of de vernieuwde 4-vaardighedenscan tot andere prevalenties van de motorische achterstanden leidt bij kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 12 jaar ten opzichte van de oude 4-vaardighedenscan. Daarnaast is onderzocht hoe kinderen de motorische vaardigheden ontwikkelen in verschillende leeftijdscategorieën, en zijn de prevalenties van de nieuwe en de oude test hiervan vergeleken. Voor docenten is het belangrijk te weten wat de reden is voor andere testresultaten op de nieuwe test ten opzichte van de oude test. Aan dit onderzoek hebben in totaal 3112 proefpersonen deelgenomen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 12 jaar. Voor het meten van de motoriek is gebruik gemaakt van de 4-vaardighedenscan van Van Gelder (2007; 2015). Met de gegevens uit de test is de motorische achterstand in dagen berekend. Op basis hiervan zijn de leerlingen verdeeld in de categorieën: achterstand van >2 jaar, achterstand van 1 – 2 jaar, een normale motoriek en een voorsprong van >1 jaar. Voor het verwerken van alle data is Excel en SPSS gebruikt. Verder is de betrouwbaarheidsmarge gemeten van de verschillen tussen de prevalenties. Uit de resultaten is gebleken dat de prevalenties van de motorische vaardigheden anders zijn bij de nieuwe versie van de 4-vaardighedenscan ten opzichte van de oude versie. Daarnaast is de betrouwbaarheidsmarge tussen de uitkomstmaten van de oude en de nieuwe test berekend, en als significant bevonden. Ook bij de subgroepen is een significant verschil gevonden tussen de oude en de nieuwe test. Uit de resultaten van het onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat de nieuwe 4-vaardigheden scan tot andere prevalenties van de motorische achterstand leidt bij basisschoolkinderen. Er is veel veranderd in de protocollen van de nieuwe versie van de 4-vaardighedenscan, waardoor de resultaten van de oude test niet blind overgenomen kunnen worden naar de nieuwe test. Wel wordt een overstap naar de nieuwe test geadviseerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk