De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Boven-samen als motivator in de les LO

Rechten:

Boven-samen als motivator in de les LO

Rechten:

Samenvatting

Volgens de vakliteratuur halen leerlingen met een hoge mate van intrinsieke motivatie hogere cijfers. Het doel van dit onderzoek was om uit te zoeken of een bepaalde vorm van leraar-leerling interactie de motivatie van havo/vwo brugklasleerlingen voor de les LO deed stijgen. Dit is gemeten aan de hand van een samengestelde vragenlijst, bestaande uit de VIL (vragenlijst interactioneel leraarsgedrag) en de BREQ-2 (Behavioural Regulation in Excercise Questionnaire). Deze vragenlijst is eenmalig ingevuld door (n=112) havo/vwo brugklasleerlingen van het Jac P. Thijsse College in Castricum. De groep bestond uit 57 (50,90%) jongens en 55 (49,10%) meisjes met een gemiddelde leeftijd van 12,09 (sd=0,39) jaar. In de vragenlijst werd het waargenomen gedrag van de leraar, en de motivatie voor de les LO gemeten. De data uit de vragenlijsten zijn vervolgens aan de hand van een enkelvoudige variantieanalyse met een Bonferroni post-hoc test beoordeeld. De groep had een gemiddelde motivatie van 33,90 (sd=19,44) [in RAI-score]. Er is een verschil in motivatie als effect van de leraar-leerling interactie gemeten (F(5,106)=5,689;p=0,000). Er is en hogere mate van motivatie gevonden bij gebruik van de kwadranten boven-samen, samen-boven en samen-onder ten opzichte van het kwadrant tegen-onder (alle drie p=0,001). 21% van de verschillen in motivatie voor de les LO wordt verklaard door de leraar-leerling interactie. De berekende homogeniteitscoefficiënt alpha bedroeg 0,56. Dit betekent een matige homogeniteit van de motivatiescores. Er kan geconcludeerd worden dat er een verschil in motivatie is als effect van de leraar-leerling interactie. Op basis van dit onderzoek kan worden aangeraden dat docenten van het vak LO veelvuldig gedrag uit de kwadranten boven-samen, samen-boven en samen-onder van de Roos van Leary gebruiken. Hierdoor zal er een hogere mate van motivatie voor de les LO bij de leerlingen zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk