De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van bewegingsintegratie op de intrinsieke motivatie van kinderen : Een onderzoek naar het verschil in motivatie tussen bewegingsintegratie en het gebruiken van verbale taal bij het uitrekenen van rekensommen

Rechten:

De invloed van bewegingsintegratie op de intrinsieke motivatie van kinderen : Een onderzoek naar het verschil in motivatie tussen bewegingsintegratie en het gebruiken van verbale taal bij het uitrekenen van rekensommen

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of er een verschil was in intrinsieke motivatie tussen een groep leerlingen, tussen de tien en de veertien jaar, die rekensommen middels bewegingen moest uitrekenen ten opzichte van een groep die rekensommen moest uitrekenen middels verbale taal. Aan het onderzoek deden 34 leerlingen van de basis- en middelbare school mee. De groep bevatte 23 jongens en elf meisjes tussen de tien en veertien jaar. Er werd gemeten met vijftien leerlingen in de interventiegroep en negentien in de controlegroep. Beide groepen vulden aan het begin en aan het einde van de interventieperiode de BREQ-2 vragenlijst in, die de mate van motivatie voor de taak mat. Hierdoor werd een eventueel verschil in motivatie tussen de groepen zichtbaar worden gemaakt. De interventie duurde vijf weken. Er werd geen significant verschil gevonden in de motivatie tussen de voor- en nameting van de onderzoeksgroepen apart. Voor de bewegingsgroep (MD = 0,0; SD =18,0) gold namelijk dat t(14) = 0 en p = 1,00. Voor de verbale groep (MD = -8,3; SD = 22,9) gold dat t(18) = -1,59 en p = 0,13. Daarnaast bleek dat er geen significant verschil was tussen de voor- en nameting van de bewegingsgroep in vergelijking met de voor- en nameting van de verbale groep. Middels de independent sample t-test is namelijk gebleken dat t(32) = -0,37 en p = 0,72 voor de vergelijking tussen de voormetingen van de bewegingsgroep en (M = 17,40; SD =25,94) en de verbale groep (M = 14,16; SD = 25,50). Voor de vergelijking van de nametingen tussen de bewegingsgroep (M = 17,40; SD = 27,28) en de verbale groep (M = 22,50; SD = 30,59) gold dat t(32) = 0,51 en p = 0,62. Concluderend is er geen verschil gevonden in motivatie bij leerlingen tussen de tien en de veertien jaar, wanneer de leerlingen rekensommen uitrekenen door middel van bewegingen ten opzichte van het uitrekenen van rekensommen middels verbale taal. Op basis van dit onderzoek wordt er dus aanbevolen om bewegen niet met rekenen te integreren als het gaat om het bevorderen van de motivatie bij het maken van rekensommen bij leerlingen tussen de elf en de veertien jaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk