De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakgerichtheid van leerlingen met ASS binnen de gymles

Rechten:

Taakgerichtheid van leerlingen met ASS binnen de gymles

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om te kijken of de taakgerichtheid van de leerlingen met ASS op de Alphons Laudyschool werd vergroot door middel van een interventie. De interventie werd op het gebied van Tijd, Ruimte, Activiteit en Communicatie uitgevoerd, ter bevordering van de structuur voor de leerlingen met ASS. De communicatie werd kwalitatief onderzocht aan de hand van de Video Interactie Begeleiding. De taakgerichtheid werd met behulp van twee meetmomenten, een nul- en een eindmeting, kwantitatief onderzocht. Aan de hand van videobeelden en tijdsteekproefformulieren werd dit geanalyseerd en gescoord. De resultaten zijn verwerkt in SPSS en door middel van de Wilcoxen Signed-Rank test geanalyseerd. De Wilcoxen Signed-Rank test gaf aan dat de mediaan van de eindmeting, Mdn= 43,25, statistisch marginaal significant hoger was met betrekking tot taakgerichtheid dan de mediaan van de nulmeting, Mdn= 9,50. Er werd een marginaal significant verschil tussen de nul- en eindmeting gevonden (Z= -1,84; p= 0,066 ). De analyses conform de methodiek van de Video Interactie Begeleiding tonen aan dat het aanpassen van het leerkrachtgedrag een meerwaarde heeft. Er is een toename te zien van initiatieven die de leerlingen nemen met betrekking tot hun taakgerichtheid. De conclusie van dit onderzoek is dat de taakgerichtheid van de leerlingen met ASS op de Alphons Laudyschool hoger was na de interventie dan voor de interventie. Voor vervolgonderzoek zou een groter aantal leerlingen van belang zijn, dit om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten. Vanuit dit onderzoek, dat als pilot beschouwd kan worden, wordt er aanbevolen om via het TRAC- principe een interventie te plegen, waardoor leerlingen met ASS taakgerichter kunnen werken en hierdoor meer bewegingservaringen op kunnen doen. Tevens wordt aanbevolen om de Video Interactie Begeleiding in te zetten om de leerkracht te helpen om beter af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk