De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Predictie van de motoriek : Een onderzoek naar het voorspellen van de motorische leeftijd van kinderen in het primair onderwijs aan de hand van een predictiemodel

Rechten:

Predictie van de motoriek : Een onderzoek naar het voorspellen van de motorische leeftijd van kinderen in het primair onderwijs aan de hand van een predictiemodel

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek betreft achterhalen of het mogelijk is om de motorische leeftijd van leerlingen in het primair onderwijs te voorspellen aan de hand van een predictiemodel en zo een tijdefficiëntere indicatie motoriek te ontwikkelen. Methode De metingen binnen dit onderzoek zijn afgenomen middels de 4SS test en een sportparticipatielijst. De metingen zijn uitgevoerd aan de hand van een vooropgesteld protocol die onveranderd is gebleven gedurende de meetperiode. De testen zijn per klas afgenomen binnen de tijd die de desbetreffende school stelt als lesuur bewegingsonderwijs. Aan het onderzoek heeft een totaal van 2601 deelnemers meegedaan waarvan 50,2% (n=1307) bestond uit jongens en 49,8% (n=1294) uit meisjes. Middels de 4SS test is de motorische leeftijd berekend en de overige predictoren zijn opgesteld aan de hand van de sportparticipatielijst en externe gegevens. Om het predictiemodel op te stellen is er gebruik gemaakt van een lineaire regressievergelijking middels de backwards method om niet significante predictoren te elimineren uit het model. Resultaten Om het verband aan te tonen is er gebruik gemaakt van een lineaire regressievergelijking middels de backwards method. De predictoren leeftijd, BMI en zwemles bleven behouden. Het model toonde een R van 0,686 wat duidt op een middelmatig verband. De R2 resulteerde in een waarde van 0,471 wat verklaard dat 47,1% van het predictiemodel de motorische leeftijd verklaard. Zowel het model als de afzonderlijke predictoren tonen een significant verband met de motorische leeftijd (p=0,000). Conclusie Er is een significant verband gevonden tussen de motorische leeftijd en de leeftijd, BMI en zwemles. 47,1% van de motorische leeftijd kan met het predictiemodel worden verklaard. Het model zou als bruikbaar voor de beroepspraktijk worden bestempeld bij een percentage van 36% of hoger. Het model is dus bruikbaar voor het indiceren van de motorische leeftijd bij kinderen in het primair onderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk