De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op groei gerichte mindset en de motivatie in het bewegingsonderwijs

Rechten:

Op groei gerichte mindset en de motivatie in het bewegingsonderwijs

Rechten:

Samenvatting

Hoe komt het dat de ene leerling doorzet bij tegenslagen en een andere leerling opgeeft? Waarom ontwikkelen sommige leerlingen zich goed en andere blijven op hun niveau steken (Heuvingh, 2016)? In dit onderzoek is er gekeken naar de mindset en de motivatie in het bewegingsonderwijs. Het doel van dit onderzoek was om inzichten te krijgen of er een relatie is tussen een op groei gerichte mindset en de motivatie in het bewegingsonderwijs. Er werd ook gekeken of er een verschil was tussen jongens en meisjes, het niveau en het leerjaar. De metingen vonden plaats bij leerlingen op het Haarlem College. Er werd gebruik gemaakt van gemodificeerde vragenlijsten om antwoord te krijgen op de afhankelijke variabelen. Om de hoofdvraag te beantwoorden werd er gebruik gemaakt van de Spearman rangcorrelatie test. Voor de deelvragen werd er een Kruskal-Wallis H test uitgevoerd en werd er door getest met behulp van de Mann-Whitney U test. De Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt liet een significante relatie zien tussen de op groei gerichte mindset en de motivatie in het bewegingsonderwijs (rs[111]= 0,73 , p<0,001). De jongens scoren zowel op de de mindset (U=1094 , z=-2,561 , p= 0,010) als op de motivatie(U=1051 , z=-2,813 , p=0,005) hoger dan meisjes. Er werd geen significant verschil gevonden op de mindset tussen het niveau van de leerlingen (H(2)=5,328 , p=0,070). Echter bleek kader significant hoger te scoren dan basis op de motivatie (U=435 , z=-2,790 , p=0,005). Leerlingen uit het eerste leerjaar scoren zowel hoger op de mindset (U=415 , z=-2,754 , p=0,006) als op de motivatie (U=358 , z=-3,374 , p=0,001) dan leerlingen uit het derde leerjaar. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen een op groei gerichte mindset en de motivatie voor het bewegingsonderwijs. Leraren zouden zich dus meer moeten richten op het proces, aanpak en inspanning van leerlingen en niet op de capaciteiten om een op groei gerichte mindset te stimuleren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk