De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De voorspellende waarde van de Naviculare Drop Test op MTSS.

Rechten:

De voorspellende waarde van de Naviculare Drop Test op MTSS.

Rechten:

Samenvatting

Uit eerder gedaan onderzoek is gebleken dat de naviculaire drop test een voorspellende waarde heeft op MTSS. Op de ALO in Amsterdam krijgen veel eerstejaars studenten te maken met MTSS. Het doel van dit onderzoek is controleren of de naviculaire drop test een voorspellende waarde kan geven op MTSS bij de eerstejaars studenten van de ALO. Hierbij is er ook gekeken of het gender van de studenten invloed heeft op de droptest scores. Aan dit onderzoek hebben 291 studenten meegewerkt, goed voor 582 benen. Aan het begin van het schooljaar zijn alle studenten getest door middel van de naviculaire droptest. Ook vulde de studenten om de vijf schoolweken een enquête in over hun blessureleed. De gegevens zijn geanalyseerd met SPSS 22.0. Uit de analyse kwam naar voren dat studenten met MTSS een grotere drop hebben (gem. 7,63 mm; ± 3,33), dan de studenten zonder MTSS (gem. 6,64 mm; ± 2,99). Deze groepen zijn met elkaar vergeleken doormiddel van de independent T-test. Uit deze test is gebleken dat het verschil significant is (t = -2,51; p <0,05). Vrouwen met MTSS hebben een hogere drop (gem. 7,86 mm; ± 3,56) dan de mannen (7,40 mm; ± 3,13). Deze groepen zijn vergeleken met de Mann-Whitney U test. Dit verschil is niet significant (z = 0,762; p = >0,05). Te concluderen valt dat de naviculaire drop test een voorspellende waarde kan geven op MTSS, afgezien van het gender van de studenten. Een aanbeveling voor de beroepspraktijk is dan ook de studenten goed voor te lichten over de symptomen van MTSS en hun dropscores mee te geven na de test. Op deze manier zijn de studenten op de hoogte van het risico dat zij lopen op MTSS en kan dit in een vroeg stadium herkent worden. Door in een vroeg stadium al rust te nemen zal de klacht minder lang voortduren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk