De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De lichamelijke fitheid van het kind en het sportgedrag van de ouders

Rechten:

De lichamelijke fitheid van het kind en het sportgedrag van de ouders

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is er gekeken of er antwoord kan worden gegeven op de vraag: ‘Is er een verschil in fitheid van 15 jarige VMBO-leerlingen, naar mate de ouders nooit, 1 keer of meerdere keren per week sporten?’ In dit onderzoek zijn er leerlingen van 3 verschillende scholen getest. Door middel van een enquête werden de leerlingen 2 keer onderverdeeld in 3 groepen. De groepen bestonden uit vaders die nooit sporten, vaders die 1 keer per week sporten en vaders die meerdere keren per week sporten. Dezelfde groepen werden ook gemaakt met het sportgedrag van de moeder. Vervolgens zijn de Body Mass Index (BMI) scores en de Shuttle Run Test (SRT) scores van de leerlingen van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. Deze data is statistisch geanalyseerd met het programma SPSS 22.0, voor de statistische analyse van de data is de Kruskal-Wallis test gebruikt. Tijdens de testen zijn de jongens en meisjes apart genomen om de eventuele invloed van ouders beter in kaart te kunnen brengen. De resultaten geven weer dat er zowel bij de BMI als SRT geen significant verschil te vinden is ten opzichte van het sportgedrag van de ouders. Zo waren de p-waarden voor de BMI en SRT respectievelijk p = 0,312 en p = 0,599 bij de jongens en p = 0,394 en p = 0,443 bij de meisjes ten opzichte van de vaders. De p-waarden ten opzichte van de moeders bedroegen voor de BMI en SRT respectievelijk p = 0,785 en p = 0,138 bij de jongens en p = 0,865 en p = 0,05 bij de meisjes. Ondanks dat er geen significant verschil is gevonden wordt er op basis van het gedane literatuuronderzoek aangeraden om de invloed van de omgeving op fitheid verder te onderzoeken om te kijken welke factoren het meest van invloed zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk