De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Kid Fit

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was erachter komen wat het effect is van 8 weken Kid Fit (sportstimuleringsprogramma) op balans, BMI en sportparticipatie bij kinderen op ZMLK school de Schelp. Er is gebruik gemaakt van 2 groepen; interventiegroep A (N=79) en controlegroep B (N=48). Bij beide groepen is gebruikt gemaakt van een voor- en een nameting. Groep A heeft deelgenomen aan het bewegingsstimuleringsprogramma Kid Fit als interventie, groep B heeft hier niet aan meegedaan. Er is gebruik gemaakt van een balanstest en de 6 minuten ren test. (Tomkinson, Olds, & Borms, 2007). Naast deze test is er een antropometrisch gedeelte waarbij gekeken is naar het Body Mass Index (BMI). Alle metingen zijn in Excell doorgevoerd en ingevoerd op SPSS 21.0. De data is geanalyseerd door middel van een Independent Samples T Test en een Paired Samples T Test. Ook is er gebruik gemaakt van een Chi-Square in combinatie met kruistabellen om te bepalen of de groepen evenwichtig zijn. Geconcludeerd kan worden dat de groepen evenwichtig zijn met uitzondering op leeftijd (t = -2.70, p < .01). Bij de BMI scoort de controlegroep gemiddeld een verschilscore na-voor van van -.251 (SD=1.47) en voor de interventiegroep -.101 (SD=.752). Er is hierbij geen significant verschil (t =.665, p = .508). Er is wel een significant verschil gevonden in het aantal minuten rennen (t= -2.63, p = .010), het aantal meter rennen (t=-4.20, p < .001), de balanstest (t=4.283, p < .001) en de sportparticipatie (t=-2.65, p = .009). Geconcludeerd kan worden dat 8 weken Kid Fit een significant effect heeft op de balans, het uithoudingsvermogen en de sportparticipatie van leerlingen op ZMLK school de Schelp uit Haarlem. De belangrijkste suggestie voor de beroepspraktijk is Kid Fit het gehele schooljaar door blijven aanbieden en gegevens vastleggen door middel van vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk